Financieel spreekuur kan in wijkcentrum

22-03-2018 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Hulpvragen van mensen in financiële problemen hoeven niet bij de wijkcentra of toekomstige 'wijkhuizen' te worden vermeden.

Dat blijkt volgens B&W uit een onderzoek. Raadslid René Janssen had afgelopen juli tijdens de behandeling van het rapport ‘De Burger Centraal’ van de Rekenkamercommissie
Schiedam Vlaardingen in de raad,vragen gesteld over de gang van zaken. Hij zei toen te vrezen dat de zichtbare toegang tot spreekuren voor mensen met financiële problemen, letterlijk een drempel opwerpt. Daarom zouden deze spreekuren niet tegelijkertijd met andere bijeenkomsten moeten worden gehouden, of beter verhuizen naar een andere plek.

Het college stelt nu dat uit onderzoek naar de wijkhuizen niet naar voren is gekomen dat er een wens leeft om activiteiten als het 'financieel café' te verplaatsen. "Wel is ten behoeve van het financieel café inmiddels een afgescheiden ruimte beschikbaar in het wijkgebouw (in de Boerhaavelaan in oost -red.) waardoor de privacy van de bewoners met een hulpvraag wordt gewaarborgd." Ook neemt het college de vraag van Janssen dusdanig ter harte dat 'bij toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de wijkgebouwen, goed naar dit privacy-aspect zal worden gekeken'.Gerelateerd