Franciscus Gasthuis & Vlietland staat er financieel goed voor

08-10-2019 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Franciscus Gasthuis & Vlietland staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit cijfers bij elkaar gebracht door accoutantsbureau BDO.

De 'Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep' scoort een negen in de financiële stresstest van BDO over 2018. Dat betekent dat de financiële stand van zaken van de ziekenhuisgroep meer dan op orde is. Een jaar eeder kwam het fusieziekenhuis in de Benchmarkt Ziekenhuizen tot een acht.

Franciscus Gasthuis & Vlietland komt in de jongste uitgaven van het vergelijkende onderzoek uit op een elfde plaats in de rij van Nederlandse ziekenhuizen. De ziekenhuizen in Schiedam en Rotterdam doen het voor wat betreft inkomsten, uitgaven en reserves steeds beter, gezien de 36 plaats op de ranglijst van BDO over 2016 en de 24ste over 2017. Overigens werd de groep door de accountants in 2014 op nummer vier op de lijst gezet. Het Amphiaziekenhuis in Breda staat er momenteel financieel gezien het best voor, met het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond op plaats twee en drie.

Voor de financieel onderlegden onder ons: de solvabiliteit van het Franciscus is volgens de accountants 30,9 procent, tegen 28,5 procent een jaar eerder. Het resultaat als percentage van de bedrijfsopbrengsten (het rendement) komt uit op 1,8 procent (tegen 1,3 procent een jaar eerder) en de rentabiliteit (de operationele cashflow als percentage van de opbrengsten) op 9,4 procent, tegen 1,5 procent vorig jaar. BDO geeft op vijf financiële indicatoren steeds twee punten om uit te komen op het eindcijfer. Voor de solvabiliteit is 25 procent afdoende voor de volle twee punten, voor het rendement geldt twee procent als norm voor maximale waardering en voor rentabiliteit is dat tien procent. Zodoende komt men dus tot een negen voor het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Ter vergelijk: het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer wordt door BDO als financieel slechtspresterende ziekenhuis van Nederland getypeerd. Daar is solvabiliteit 3,1 procent negatief, rendement 1,1 procent negatief en rentabiliteit 4,9 procent. Het Lange Land is daarmee het enige Nederlandse ziekenhuis met een negatieve solvabiliteit en dito rendement. Andere ziekenhuis met zorgwekkende financiële cijfers zijn het Ommelanden Ziekenhuis Groningen in Scheemda, het Haga Ziekenhuis in Den Haag, het Maasziekenhuis Pantein in het Brabantse Beugen, het Zaans Medisch Centrum, het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, Medische Centrum Leeuwarden, Ziekenhuisgroep Twente, Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en Zuyderland in Sittard-Geleen en Heerlen. Dit zijn de elf ziekenhuizen die vandaag in de media genoemd worden als 'in de problemen BDO gaf ze een cijfer vijf, met uitzondering van Ommelander (een vier) en Lange Land (een twee). Nogal wat van deze ziekenhuizen hebben recent nieuw gebouwd, wat per definitie een sterk negatief effect heeft op de financiële parameters.

Een belangrijke relativering valt te maken als de cijfers uit 2018 (over 2017) erbij worden gepakt: toen scoorden veertien ziekenhuizen een onvoldoende, waarvan elf een vier of lager. BDO blijft echter bij de diagnose dat 'een zorginfarct' dreigt.

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat van alle (niet-academische) ziekenhuizen samen bedroeg vorig jaar 274 miljoen euro, dat is 63 miljoen euro meer dan in 2017. Het rendement steeg ook licht. Voor de financiële gezondheid krijgen de ziekenhuizen samen een 7,4, tegen een 7,1 vorige keer.

BDO meldt bij zijn verslag: de uitkomsten van de test zeggen helemaal niets over de medische prestaties van de ziekenhuizen.Gerelateerd