Wat mag 'eeuwig' kosten?

08-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Hoe lang is eeuwig? Die filosofische en existentiële vraag speelt in Schiedam nu Yarden Beukenhof heeft besloten de mogelijkheid voor eeuwig grafrecht te creëren.

Dit is met name gedaan voor overleden islamitische Schiedammers, die in Coronatijden niet begraven kunnen worden in hun land van herkomst, wat tot voor kort vaak gebeurde. Daarin speelde ook een rol dat in Nederland de mogelijkheid tot eeuwige grafrust amper bestaat, terwijl daar vanuit het geloof aan gehecht wordt.

Maar na de religieuze en filosofische overwegingen volgt de ontnuchterende vraag: wat kost dat dan? Als eeuwig rusten eeuwig betalen betekent voor de nabestaanden, is dat wellicht een reden om toch voor andere oplossingen te kiezen.

Yarden Beukenhof besloot tot het bieden van de mogelijkheid tot het afkopen van de kosten. Collega Jan Schrijver deed navraag bij de begraafplaats en kreeg te horen dat de kosten daarvan zijn vastgesteld op 8.440 euro, vooralsnog. "Dit is een voorlopige inschatting", stelt Yarden. Waarom er geen definitief tarief kan worden genoemd? Omdat er met de gemeente Schiedam nog tot definitieve afspraken gekomen moet worden, aldus de onderneming.

Veel Nederlandse begraafplaatsen boden tot nu toe de mogelijkheid grafrechten voor minimaal tien jaar te kopen. Hoewel die periode later kan worden verlengd, is er altijd een mogelijkheid dat het graf op een later moment – bij niet verlengen – alsnog zou kunnen worden geruimd. Voortaan is het nu voor iedereen mogelijk te kiezen voor het eeuwig begraven van de overledenen.

Daarvoor moet uiteraard flink in de portemonnee worden getast. "De kosten voor een graf voor onbepaalde tijd bestaan uit het zogeheten begraafrecht, de grafrechten voor onbepaalde tijd en het verplichte onderhoud daarbij", meldt Yarden Beukenhof. "Hiervan is een voorlopige inschatting gemaakt en de kosten bedragen bij afkoop ineens € 8.440,-. Ter vergelijking: de kosten voor een particulier graf voor bepaalde tijd van vijftien jaar bedraagt totaal € 3.625,-., voor twintig jaar € 4.450,- en voor dertig jaar € 6.100,-", aldus een woordvoerder van Yarden. "Het aanbieden van onbepaalde tijd komt in hoge mate tegemoet aan het principe van eeuwige grafrust. Met de gemeente zijn we nog in gesprek om te komen tot definitieve afspraken."

Yarden spreekt van onbepaalde tijd. Is dat anders dan 'eeuwig'? Yarden: "Onbepaalde tijd houdt de periode in zolang de begraafplaats de bestemming van een begraafplaats heeft. We komen daarmee in hoge mate tegemoet aan het principe van eeuwige grafrust." Vooralsnog is gespreide betaling niet mogelijk. "Bij een graf voor onbepaalde tijd moeten de grafrechten in een keer worden betaald. Men kiest voor een graf voor onbepaalde tijd of niet. Het is wel mogelijk om het verplichte onderhoud in één keer af te kopen of om dit per periode van tien jaar te doen."

Wordt vervolgd dus, maar een belangrijke indicatie van de kosten van het eeuwig begraven is er.



Gerelateerd