'Inzet voor snelle invoering van wet Energietoeslag 2023'

19-01-2023 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de eenmalige energietoeslag 2023. Die kan nog niet worden uitbetaald; de komende tijd wordt onderzocht welke mogelijkheden er dit jaar zijn.

In de brief van het college aan de gemeenteraad is te lezen: "In 2023 wordt vanuit het Rijk opnieuw geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om aan huishoudens die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum, net als in 2022, nogmaals dertienhonderd euro uit te keren. Het Rijk heeft alle gemeenten echter eind december 2022 laten weten dat de energietoeslag 2023 nog niet uitbetaald mag worden. Dit komt omdat de Wet energietoeslag 2023 nog niet is vastgesteld. U zult begrijpen dat wij hierdoor onaangenaam waren verrast. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wilden de toeslag 2023 van dertienhonderd euro in januari 2023 uitbetalen aan inwoners die in 2022 een uitkering of individuele inkomenstoeslag ontvingen. Andere inwoners met een laag inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum zouden de toeslag dan vanaf februari kunnen aanvragen. Stroomopwaarts verstrekt de energietoeslag namens de MVS-gemeenten en heeft voor de eenmalige energietoeslag 2022 hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ze zijn nog bezig om de laatste aanvragen uit 2022 binnen de gestelde termijn af te handelen. De regering denkt dat de benodigde wet pas in of na juni 2023 wordt vastgesteld. Tot deze tijd kan Stroomopwaarts niet overgaan tot uitbetaling. Wanneer hier wel toe wordt overgegaan is er sprake van een onrechtmatige uitkering, hetgeen aan het eind van het jaar een afkeurende verklaring van de accountant op zal leveren. Dit is niet wenselijk."

Naast een publicatie op de website van de gemeente Schiedam en Stroomopwaarts zullen alle betrokken inwoners via Stroomopwaarts een brief ontvangen. In deze brief wordt de situatie uitgelegd en toegelicht. "Uiteraard zal dit ook voor betrokkenen een onaangename verrassing
zijn," staat er in de brief van het college aan de raad. "De medewerkers van Stroomopwaarts staan klaar om vragen van inwoners met betrekking tot dit onderwerp zo goed mogelijk te beantwoorden. De MVS-gemeenten onderzoeken de komende tijd samen met Stroomopwaarts welke mogelijkheden er in 2023 wel zijn. Ondertussen spant de gemeente Schiedam zich in om een snelle invoering van de wet Energietoeslag 2023 te bewerkstelligen."