'Wacht even met plastic uit het huisvuil houden!'

20-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Voordat er containers komen voor plastic afval, moet duidelijk zijn of nascheiding door Irado niet efficiënter is

SCHIEDAM – Ondanks dat de Ouderenpartij Schiedam voor afvalscheiding is, vindt de fractie in de gemeenteraad dat toch even pas op de plaats moet worden gemaakt met het apart houden van plastic uit het huisvuil.

Raadsleden Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij hebben onlangs wel vóór de nieuwe manier van afvalscheiding gestemd, maar inmiddels blijkt dat in andere randgemeenten van Rotterdam het plastic gewoon weer bij het restafval kan worden gedumpt, omdat het plastic via een systeem van nascheiding door de afvalinzamelaars uit het huisvuil wordt gehaald. Dat zou efficiënter zijn.  

Het AD van zaterdag 19 januari noemde Capelle aan den IJssel, waar Irado ook actief is, net als in Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg. De tweemansfractie van de Ouderenpartij stelt nu schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. “Is het college het met ons eens dat als dit systeem, zoals in het artikel wordt beweerd, beter is voor mens en milieu, deze manier van afvalscheiding de voorkeur verdient?” 
En: “Is het college het met ons eens dat het beter is om in dit geval even pas op de plaats te maken en dan over te gaan op deze manier van afvalscheiding? Kan het college zo spoedig mogelijk met een voorstel komen om een en ander mogelijk te maken?”

Desgevraagd zegt Maarten Reuderink dat de vragen “eerder beleidsondersteunend dan kritisch” bedoeld zijn, maar dat het wel moet gaan om de meest effectieve wijze van gescheiden inzameling en nascheiding. “Milieu is geen geloof, maar vraagt wel om logisch nadenken.”  

Op Facebook reageert oud-GroenLinks-raadslid Jolie Hakkert dat ze er geen enkele moeite mee heeft om alles zo veel als mogelijk gescheiden te houden en naar de afvalcontainers te brengen. 
Oud-PvdA-raadslid Mari Dingenouts, tevens voormalig voorlichter van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam, plaatst een kanttekening bij de stijging van de afvaltarieven. Als ze elk jaar omhoog gaan, worden de burgers niet beloond voor hun inspanningen, schrijft hij. Hij zou het verstandig vinden als de gemeente de tariefstructuur toelicht.