Burgemeester sluit woning Nolenslaan

22-06-2018 Nieuws Redactie

Cor Lamers wil herhaling voorkomen

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers is overgegaan tot een drastische maatregel om verdere risico’s in de Mgr. Nolenslaan te beperken en zo mogelijk te voorkomen. Hij heeft vandaag besloten om een woning in de Nolenslaan voor vier weken te sluiten.  

Dat houdt in dat de bewoner er niet terecht kan, maar dat het hem bovendien niet is toegestaan zich in die periode in dit deel van Nieuwland te begeven.  

Een week geleden schrok een gezin in Nieuwland op van schoten op de ramen. Op het balkon werd een handgranaat aangetroffen. Uit politieonderzoek leidt de burgemeester af dat de daders het verkeerde huis hebben getroffen. Een door de politie opgestelde analyse maakt het voldoende aannemelijk dat er risico is op verdere verstoring van de openbare orde, die direct effect heeft op buren, buurtbewoners en omstanders.

De burgemeester acht het daarom noodzakelijk deze bestuurlijke maatregel in te stellen. Lamers is belast met de handhaving van de openbare orde. Hij is bevoegd op te treden bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De gebeurtenissen van vrijdag 15 juni zorgen voor veel onrust in wijk Nieuwland. De burgemeester neemt dit incident dan ook hoog op.  

Door de woning te sluiten kan het pand niet meer worden betreden en wordt verdere escalatie voorkomen, zodat de rust in de omgeving kan wederkeren en herhaling van deze ernstige verstoringen van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat worden voorkomen.