Havenveste moet er over vier jaar staan

19-08-2019 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Minhas tekent voor de uitbreiding van Frankeland

SCHIEDAM – Er is geen stukje Nieuwe Haven dat in de afgelopen decennia zo veel veranderingen heeft ondergaan als het stuk tussen de Westfrankelandsestraat en de Sint Liduinastraat – en opnieuw komt er een spectaculaire verandering.  

Wethouder Fahid Minhas en Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep, ondertekenen woensdagmiddag in Frankeland een intentieovereenkomst om te komen tot 60 à 65 ouderenwoningen, kantoorruimte en zorgfaciliteiten zoals fysio en beweegruimten.

Havenveste heet het project (althans voorlopig) en de naam is uiteraard een knipoog naar Havenbogen, het in 1996 door Woonplus gerealiseerde project waar ooit de Itho stond. Havenveste komt er links van te staan. Nu bevinden zich hier het pompstation van Kalfsbeek, een garage en showroom en bowling De Walvis. De komst hiervan was enkele tientallen jaren geleden ook een ingrijpende vernieuwing aan de Nieuwe Haven, nadat eerder al de oudbouw van Frankeland werd vervangen door een vleugel met recreatieve ruimten waaronder de Havenzaal.  

En nu weer verandert hier aan de Nieuwe Haven de situatie. De Frankelandgroep en de gemeente Schiedam spelen in op het toenemende tekort aan ouderenwoningen en verpleeghuisplaatsen. Bij de Frankelandgroep staan gemiddeld achthonderd mensen op de wachtlijst, voor het overgrote deel tachtigplussers. Daarnaast wachten er 170 tot tweehonderd kwetsbare ouderen op een plek in het verpleeghuis. Bovendien stijgt het aantal gevorderde senioren de komende jaren met liefst veertig procent, dus als er niets gebeurt wordt de problematiek erger. 

“Er is nu al een grote wachtlijst voor verpleeghuiszorg en ook voor woningen voor ouderen die nu of straks zorg nodig hebben. De aanstaande dubbele vergrijzing maakt dat het eigenlijk al vijf over twaalf is”, zegt Dirk Pons, arts en directeur zorg van DSW Zorgverzekeraar. Hij prijst het ondernemerschap van de Frankelandgroep en de alerte houding van het gemeentebestuur om procedures voor een omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging te versnellen.  

De nieuwbouw moet vóór eind 2023 gerealiseerd zijn. De gemeente en de Frankelandgroep zijn het zeer eens dat er een groot gemeenschappelijk belang is om het tekort aan verpleeghuisplaatsen en ouderenwoningen in Schiedam terug te dringen. Daarom trekken ze gezamenlijk op. Voordat de Frankelandgroep in maart van dit jaar tot aankoop van de opstallen en gronden van Kalfsbeek overging, was er intensief overleg met wethouders Fahid Minhas en Patricia van Aaken of de gemeente steun zou willen verlenen aan voortvarende procedures.  

Kalfsbeek levert het gehele complex op maandag 1 februari 2021 op. Dat geeft de gelegenheid om het bouwplan nader uit te werken en de wijziging van het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Als direct na de oplevering met de sloop en nieuwbouw kan worden gestart, is oplevering binnen tweeënhalf jaar mogelijk.