Minder kantoorruimte nodig in Schiedam

25-10-2018 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De Zuid-Hollandse kantorenmarkt maakt een transitie door. Dat stellen onderzoekers van Stec, aan het werk gezet door de provincie Zuid-Holland. Die zorgt voor 'een grote tweekoppigheid': op sommige plaatsen, met name in de stadscentra van Rotterdam en Den Haag, is grote behoefte aan kantoorruimte, maar elders in de provincie is er te veel aanbod aan kantoren.

"Met deze tweekoppigheid doelen we op een divergerende tendens in de kantorenmarkt met aan de ene kant kansrijke locaties die aansluiten bij de vraag, waar veel transacties plaatsvinden, de leegstand afneemt, en huurprijzen stijgen en investeringen in verduurzaming plaatsvinden, en kansarme locaties, die slecht aansluiten bij de vraag, waar weinig transacties plaatsvinden, de leegstand toeneemt en huurprijzen dalen en waar investeringen in verduurzaming niet lonen", aldus Stec.

Voor Schiedam betekent dit volgens de onderzoekers dat op Schieveste een nieuwe balans moet worden gezocht tussen vraag en aanbod die neigt naar 'verdunnen' en dat in het havengebied en bij de Beneluxtunnel 'fors' moet worden verdund, dus gestreefd naar minder vierkante meters kantoorruimte.

De provincie Zuid-Holland vraagt gemeenten in de discussienota Kantoren 2018 hun visie te geven op de ontwikkeling van de kantorenmarkt. In 2019 stelt de provincie vervolgens een nieuwe kantorenvisie op, die voor alle gemeenten leidend zal zijn. In de nota schrijft Zuid-Holland dat alleen op twee locaties het komende decennium een fors nieuwbouwprogramma nodig is, te weten Den Haag Nieuw Centraal, Nieuw Centrum, Beatrixkwartier, Utrechtsebaan en binnenstad en Rotterdam Central District, inclusief centrum en Blaak.

Het overzicht hieronder geeft een totaalbeeld. De gemeente Schiedam is al druk doende met het ontwikkelen van plannen om Schieveste te bestemmen voor woningbouw.

Gerelateerd