Nieuw bestuur voor Gemeenschapsfonds

30-07-2020 Nieuws Redactie

De scouts van de BvH-groep bouwden met steun van het Gemeenschapsfonds een nieuwe kampvuurkuil; foto: Scouting BvH


SCHIEDAM - De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam heeft een nieuw bestuur. Marcel Houtkamp (voorzitter), Jan-Anne Boswinkel (secretaris), Jeroen de Vos (penningmeester), Marinda Verhoeven en Bart de Leede volgen Ad van Leeuwen, Dolf Jaeger en Reinier Scheeres op.

Het Gemeenschapsfonds ondersteunt concrete, kleinschalige projecten, georganiseerd door Schiedammers voor Schiedammers op het brede gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en gezondheidszorg. Afgelopen jaar droeg het fonds onder meer financieel bij aan activiteiten van Schiedamse scoutinggroepen, het kerstdiner van de Voedselbank, de sprookjestocht in het Beatrixpark, de jaarlijkse Sinterklaasintocht, het programma van Kunst Werkt en het festival van de Rolantino's.

Het fonds bestaat veertien jaar en al die tijd bekommerden de begin dit jaar afgezwaaide bestuurders zich over de projectaanvragen. "Vanaf de start hebben zij zich vooral gericht op projecten waarbij betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn en een stevige inzet van vrijwilligers duidelijk zichtbaar is", aldus het fonds in een kennisgeving. Het wil vooraleer bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid in Schiedam.

Mede-oprichter Reinier Scheeres: "Het motto van het Gemeenschapsfonds is: 'Voor en door Schiedammers'.  Vóór Schiedammers heeft het fonds in de afgelopen jaren veel kunnen doen maar het fonds kan dat alleen volhouden als het ook ruimhartig dóór Schiedammers wordt ondersteund. Laten we hopen dat de saamhorigheid die nu opbloeit ook na de crisisdagen een blijvend fundament zal blijken voor het Gemeenschapsfonds."

Oud-voorzitter Ad van Leeuwen: "De afgelopen jaren heeft het Gemeenschapsfonds ruim vierhonderd lokale initiatieven kunnen ondersteunen. Dat kon het fonds doen dankzij giften van Schiedammers en Schiedamse bedrijven." Daaronder Damen Shiprepair, DSW Zorgverzekeraar, Facilicom, Gusto MSC, Huisman Equipment, Jumbo Maritime en De Kuyper. "Ook voor de toekomst zullen giften nodig zijn om lokale initiatieven in Schiedam te kunnen blijven ondersteunen en daarmee de leefbaarheid in Schiedam verder te verbeteren.”


Gerelateerd