Prestatieafspraken? 'Raad is onvolledig geïnformeerd'

05-01-2020 Nieuws Redactie

Maarten Reuderink: 'Is HOW onder druk gezet?'

SCHIEDAM – Het is hem bevestigd door een medewerker van Woonplus, zegt Maarten Reuderink. De prestatieafspraken tussen de gemeente, Woonplus en huurdersorganisatie HOW zijn door HOW niet ondertekend voor akkoord, maar slechts voor gezien. En daarmee zijn de afspraken niet conform het boekje. Geen honderd procent overeenstemming.  

En dat duidt er volgens Maarten Reuderink en zijn fractiegenoot Pascal van Kraaij van de Ouderenpartij Schiedam op dat de gemeenteraad onvolledig is geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders. De Ouderenpartij heeft er daarom schriftelijke vragen over gesteld. De partij vraagt zich af of er druk op HOW is uitgeoefend toen de huurdersorganisatie slechts voor ‘gezien’ wilde tekenen. En wat zijn de juridische consequenties nu er niet volgens het wettelijk voorschrift tot jaarlijkse prestatieafspraken is gekomen? Kunnen de gemeente en Woonplus zonder akkoord van HOW tot zaken overgaan?  

“Blijkbaar is er dus geen overeenstemming over de afspraken met HOW bereikt en worden de overeengekomen afspraken dus niet gedragen door de huurders van Woonplus. Woonplus is de grootste sociale verhuurder in Schiedam en als de afvaardiging van hun huurders, HOW, zich niet kan vinden in de plannen van Woonplus vindt de Ouderenpartij Schiedam dat erg zorgelijk.

Aan het college van B & W: “Bent u het met ons eens dat het college in het kader van zijn verplichting om de raad actief te informeren, de raad in de raadsbrief had moeten laten weten dat HOW de prestatieafspraken alleen maar voor gezien heeft getekend en dus niet akkoord is gegaan? Waarom is HOW niet akkoord met de prestatieafspraken? Wij ontvangen graag een volledig overzicht van de zaken waarmee HOW niet akkoord is.”  

“Bent u het eens met de stelling dat dit naar de geest van de wet niet een geldige overeenkomst is? Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat het huurders in een afhankelijkheidsrelatie van Woonplus betreft? Kunt u aangeven wat de gemeente Schiedam gaat doen om de prestatieafspraken de volgende keer zo vorm te geven en ervoor ter zorgen dat de volgende keer alle partijen akkoord kunnen gaan? Zult u de raad de volgende keer volledig informeren?”