Raad krijgt verzoek om houtstook tegen te gaan

04-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Zo gezellig, een houtkachel, maar in een wereld die schone lucht wil is het achterhaald sentiment

SCHIEDAM – Iemand moet de eerste zijn. Ook in Schiedam is het Hans Dekker, een landelijke actievoerder, die de gemeenteraad oproept om een totaalverbod op houtkachels in te stellen. Het stoken van hout staat volgens hem haaks op het klimaatbeleid, want het levert een luchtverontreiniging op in de vorm van fijnstof.  

Ook de zogenaamd schone pelletkachel kan bij Hans Dekker niet door de beugel. Hij noemt het een stille moordenaar, want de ultrafijne stof die hierdoor vrijkomt is ontzettend gevaarlijk, zegt hij.  

Ach, het is zo gezellig, zo romantisch, een houtkacheltje. En het ruikt zo lekker. Maar in verschillende landen en steden groeit het besef dat er aan die romantiek een luchtje zit dat niet zo prettig is. De luchtvervuiling is niet weg te poetsen. Voorstanders van houtstook wijzen erop dat een klein aantal houtkachels niet opweegt tegen de uitstoot van fabrieken, scheepvaart en weg- en vliegverkeer. Maar omdat de doelstellingen van het klimaatbeleid nauwelijks gehaald dreigen te worden, vinden de tegenstanders op hun beurt dat alle beetjes helpen om tot een schonere lucht te komen.  

Hans Dekker legt studieresultaten aan de gemeenteraad voor en laat het vergezellen met een verzoek om houtstook ten sterkste te ontraden in het Schone Lucht Akkoord 2019. “Er is maar één middel dat werkt om aan de houtstookproblemen een eind te maken en dat is een verbod op houtstook”, schrijft hij in zijn brief, die vandaag op de digitale lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad is geplaatst.  

“Vaak hoor je: nee, de tijd is hier nog niet rijp voor”, schrijft hij. Maar Hans Dekker vindt dat geen argument. “Het klopt niet. De tijd is altijd rijp voor een houtstookverbod, want de maat is vol en als wij dat willen, dan lukt het ook.” Hij vraagt de politieke partijen om er prioriteit aan te geven. “Zomaar aanmodderen en gedogen leidt nooit tot een schonere lucht in woonwijken.” 

Woonwijken zullen successievelijk van het gas afgaan, zegt hij. Stoppen met houtverbranding voor warmte thuis moet een gelijktijdige stap zijn, vindt Hans Dekker. In bewustzijnscampagnes gelooft hij niet. “Ze zijn een wassen neus en lossen niets op.” 

Het goed isoleren van woningen is een betere maatregel dan vervuilende manieren om je huis te verwarmen, liet Hans Dekker vorig jaar al verschillende gemeentebesturen weten. Hij komt ernstig op voor COPD-patiënten.