AOV: lokale ouderenpartij die weet wat er speelt

12-03-2022 Politiek Ingezonden


INGEZONDEN - Volgende week wordt Schiedammers gevraagd hun stem uit te brengen op één van de kandidaten op de twaalf kieslijsten die in onze stad dingen naar gunst van de kiezer. Schiedam24 bespreekt dezer dagen de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's van deze twaalf partijen. Maar we vroegen hen ook om zelf eens op papier te zetten wat ze de kiezer graag willen laten weten. Waarvan gaat het politieke hart sneller kloppen, wat onderscheidt de partij van de andere, wat voor bijzondere plannen hebben ze met Schiedam in de komende jaren? Vandaag: het AOV.


Het AOV wil een lokale politieke ouderenpartij zijn, die weet wat er speelt in de samenleving en wat er leeft onder de bewoners van Schiedam.

Wij willen ons inzetten voor het welzijn van onze inwoners en ondernemers. Het AOV acht het van groot belang, dat de kennis en kunde van jong en oud gezamenlijk tot zijn recht moet komen in onze samenleving. Wij bestrijden dan ook elke leeftijdsdiscriminatie. Ouderen beschikken over een stuk bagage en levenservaring en de jongeren hebben de techniek en de nieuwe ontwikkelingen vaak makkelijker in de vingers. Hoe fijn is het dan dat die doelgroepen van elkaar kunnen leren en dat zij elkaar toekomstperspectief kunnen bieden.

Hoe fijn is het om ergens bij te mogen horen en gehoord te worden. Maar helaas bemerken wij dat het nog steeds niet voor elke doelgroep in Schiedam mogelijk is om volwaardig mee te doen. Dit betekent, dat er te allen tijde facilitering moet zijn voor mensen die meer zorg behoeven dan anderen. Zowel in voorzieningen als in activiteiten, want het sociaal isolement is iets wat absoluut voorkomen moet worden.

Er dient voor elke doelgroep een plek te zijn in Schiedam waar zij elkaar kunnen ontmoeten, waar zij hun informatie en voorzieningen kunnen krijgen, en waar hun belangen worden behartigd.

Na vier jaar raadslid onderschrijf ik nog steeds de bovenstaande visie van het AOV en ben van mening dat ik de functie van raadslid goed heb kunnen invullen. Schiedammers die in nood zaten heb ik vaak kunnen helpen, maar ik was er ook voor de achterban en andere inwoners van de gemeente.

Ja, ook ik heb hart voor de stad en de wil en energie is aanwezig om de gemeente mooier te maken en om waar nodig Schiedammers te kunnen helpen; vandaar mijn besluit om mij voor de komende vier jaar beschikbaar te stellen.

Op 16 maart zal duidelijk worden of de inspanningen van de afgelopen vier jaar en de inzet van het AOV-campagneteam met Cock de Jong als lijsttrekker beloond gaat worden.

Om meer bekendheid te krijgen zijn wij aanwezig bij bijeenkomsten, reiken wij folders uit met ons partijprogramma in Schiedam, zijn wij zichtbaar op de sandwichborden, hebben wij valentijnskaarten rondgebracht, zijn wij zichtbaar in de wijken en maken wij gebruik van de traditionele en online marketingmiddelen.

De Schiedammers zijn aan zet en het AOV spreekt de hoop en verwachting uit dat de Schiedammers de kans om invloed uit te oefenen en gaan stemmen niet voorbij laten gaan.

De kernwaarden van het AOV zullen de komende periode overal zichtbaar zijn:
* Hart voor sociaal: zacht op sociaal en kwetsbare doelgroepen. Onze stad heeft een bijzondere structuur. Dit wordt in allerlei nota’s en beleidsstukken van onze gemeente zichtbaar. Hier moet extra aandacht voor zijn. Dus extra aandacht voor het Sociale Domein: opleidingsniveau, armoede, sociale woningbouw, verbetering van leefomstandigheden en perspectief naar de toekomst

* Hart voor de bewoners: bereikbaar, benaderbaar en betrokken zijn voor alle Schiedammers. We staan als partij open voor alle geluiden uit de stad. Onze fractie is daarom ook heel benaderbaar voor alle bewoners.

* Hart voor iedereen. Dit slaat ook op onze naam, we zijn als partij de belangenbehartiger van iedereen. Juist onze lokale binding als lokale partij komt daarin naar voren, Het onderscheidt ons van andere partijen. We dienen geen hoger belang dan het plaatselijke. We worden niet afgeleid door handelswijzen van landelijke partijen.

We zijn voor participatie, inbreng van de Schiedammers, en draagkracht door de mening van Schiedammers, waardoor besluiten begrijpelijk en acceptabel worden.

Het AOV heeft hart voor de stad en zal zich als zodanig opstellen. Schiedam staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen, vragen over huisvesting, de bereikbaarheid van de binnenstad, veranderingen in de maatschappij. De druk op het sociale domein, veiligheid en de financiële positie van Schiedam zullen beantwoord moeten worden.

Het verschil in standpunten moet Schiedam sterker maken en laten zien dat wij als Schiedammers het hart op de goede plaats hebben.

Cock de Jong
lijsttrekker AOVGerelateerd