Vragen over registratie koolmonoxide

06-11-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Theo Wijmans, raadslid namens de SP, wil van het college weten hoe in Schiedam gevallen van koolmonoxidevergiftiging worden bijgehouden.

Hij reageert met zijn vraag aan B&W op een artikel in de Volkskrant. Onder de kop ‘Brandweer negeert advies OVV over co-telling’ verhaalt de krant daarn hoe Nederlandse brandweerkorpsen nog steeds geen goed zicht hebben op de omvang van incidenten met koolmonoxide. Slechts zes van de vijfentwintig brandweerregio’s hebben enig inzicht in het aantal meldingen, ongevallen of slachtoffers. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) riep in 2015 al op tot verbetering van de registratie. De cijfers melden jaarlijks vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door koolmonoxidevergiftiging, maar de OVV vermoedt dat het werkelijke aantal drie tot vijf keer zo hoog ligt.

De SP wil daarom van het college weten hoe er in Schiedam wordt geregistreerd. "Zijn er cijfers bekend van incidenten en slachtoffers in Schiedam?", zo vraagt de fractie. "Zo niet, hoe gaat er dan (betrouwbaar) registreerd worden?" De SP ziet ook veel in een informatiecampagne om mensen te wijzen op het gevaar.Gerelateerd