VVD en Partij voor de Dieren winnaars waterschapsverkiezingen

21-03-2019 Politiek Redactie


DELFT – De VVD is de grootste fractie geworden in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De liberalen kregen 18,9 procent van de uitgebrachte stemmen en wonnen een zetel; in het bestuur gaan zij van vier naar vijf vertegenwoordigers.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) trok 12,1 procent van de stemmen en verloor een zetel, van vier naar drie.

De AWP werd als een na grootste fractie achterhaald door de PvdA, die 14,2 procent van de stemmen kreeg en zijn drie zetels behoudt. Hetzelfde geldt voor Water natuurlijk, goed voor 13,1 procent van de stemmen, stabiel op drie zetels.

Het CDA verloor een zetel, trok 10,2 procent van de stemmen, goed voor niet meer dan twee zetels.

Samen met de VVD hoort de Partij voor de Dieren tot de winnaars in deze verkiezingen: 11,9 procent van de stemmen, van twee naar drie zetels. De Christen Unie en 50-plus behielden hun zetel. De vier andere partijen die in Delfland meedongen naar de gunst van de kiezer, slaagden daar in onvoldoende mate in om een zetel in het bestuur te bemachtigen.

De opkomst bij de verkiezingen steeg net als bij die voor Provinciale Staten flink: met 45,3 procent lag die 6,9 procent hoger dan vier jaar geleden. In totaal brachten 427.302 kiezers hun stem uit voor het Delflandbestuur.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt zegt blij te zijn met de hogere opkomst. “Deze bevestigt maar weer dat het waterschap er echt toe doet. De bekendheid van het waterschap is duidelijk toegenomen. Dat is goed, want het werken aan droge voeten en schoon gezond water is voor iedereen van groot belang. Zeker met de klimaatverandering en andere uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen.”

De uitslag is nog voorlopig; op 25 maart volgt de definitieve uitslag.Gerelateerd