'Belachelijk dat je afhankelijk bent van de politieke wil in je gemeente als je een groot funderingsprobleem hebt'

07-10-2020 Wonen Advertorial


SCHIEDAM - Het programma De Monitor doet onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Onder de noemer 'Heel Holland Zakt' heeft het zijn onderzoekscapaciteit ook gezet om de funderingsproblemen die er in veel Nederlandse gemeenten zijn. Al eerder werd Schiedam ten voorbeeld gesteld; in een bijdrage van verslaggever Thijs Boelens komt opnieuw de situatie in Schiedam aan de orde. 

Nel Wagner is 72 jaar en heeft jaren geworsteld met een wegzakkende fundering onder haar pand in het centrum van Schiedam. We spreken haar voor ons onderzoek 'Heel Holland Zakt'. In dit onderzoek constateerden we al eerder dat veel gemeenten worstelen met funderingsproblematiek, grotendeels veroorzaakt door een te laag grondwater peil. Omdat de problemen landelijk steeds groter worden, krijgen steeds meer gemeenten er mee te maken. Maar de ene gemeente neemt de zaak serieuzer dan de ander.

De gemeenten die al langer met funderingsproblematiek te maken hebben, hebben in de regel een loket waar burgers terecht kunnen als hun huis aan het wegzakken is. Zo komt Nel Wagner terecht bij het Servicepunt Woningverbetering in Schiedam. Een gemeente waar paalrot (het rotten van houten funderingspalen door een te laag grondwater peil, red.) al zeker tien jaar op de politieke agenda staat. Nel Wagner: “Ik had een pand aan de Singel in Schiedam. Ik wist dat de fundering niet helemaal in orde was, maar op een gegeven moment kreeg ik een brief van de gemeente dat ik een serieus probleem had. Op eigen initiatief hadden ze de risico’s van funderingsschade in kaart gebracht. In eerste instantie word je daar niet blij van, dat gaat geld kosten denk je meteen, maar van de andere kant weet je dat het onvermijdelijk is.” 

Complexe materie

“Ik kocht het pand in 1976. Toen dacht je niet na over wat er onder je huis zit. Maar vanaf 2005 werd het duidelijk dat de boel verzakte. Het grondwaterpeil fluctueerde, dan weer te hoog, dan weer te laag. Funest voor de houten fundering onder de grond. En dus toen kwam in 2010 die onheilstijding van de gemeente dat ik een groot probleem had. Ik ben om de tafel gaan zitten met het Servicepunt Woningverbetering. Ik moet zeggen dat dat heel prettig verliep, want zij hebben de kennis in huis en weten de weg. Dit is zo complex, dat kun je zelf niet aan”, zegt Nel Wagner.

Voor eigen rekening

Nel komt op het punt dat ze haar pand wil verkopen en wil splitsen in twee eensgezinswoningen, maar ze weet dus dat haar woning in slechte staat verkeert. Van de huurder van de winkel op de begane grond krijgt ze ook vaker signalen dat er steeds meer scheuren in de muren verschijnen. “Ik heb toen besloten dat het maar aangepakt moest worden. De kosten werden door de bouwkundige van de gemeente geschat op 150.000 euro. Ik heb toen besloten om die kosten voor mijn rekening te nemen. Potentiele nieuwe kopers kunnen een beroep doen op een goedkope lening bij de gemeente, maar dat zou vertraging op leveren.”

Verzakking gestopt

Nel Wagner is te spreken over de begeleiding van de gemeente Schiedam: “Je komt in een wereld waar je niets van weet. Wat de gemeente heeft gedaan is een goed bestek opstellen waardoor ik goede vergelijkbare offertes kon opvragen. Het is specialistisch werk, uiteindelijk zijn er ongeveer 50 holle buizen de grond ingegaan die later volgestort zijn met beton. Het pand staat nu weer op een gezonde fundering. En hoewel ik het inmiddels heb verkocht, krijg ik nog steeds updates van de gemeente. Ik kreeg laatst nog een bericht dat sinds juni van dit jaar de verzakking is gestopt. Dus het is opgelost.”

Landelijk probleem

Toch moet Nel nog iets van het hart. “Het is natuurlijk belachelijk dat je als burger verantwoordelijk bent voor het grondwaterpeil onder je woning. Dat ligt volkomen buiten je macht, hoe kan ik dat peil nu beïnvloeden? Ik heb dan nog geluk dat ik te maken had met de gemeente Schiedam, en dat er een college zit dat al jaren geld vrijmaakt om mensen met raad en daad te steunen, en goedkope leningen aanbiedt om funderingsherstel mogelijk te maken. Maar je bent dus afhankelijk van de politieke wil van je gemeente. Als die er niet is, dan kun je het zelf uitzoeken. Terwijl dit volgens mij een landelijk probleem is, en niet lokaal.”

Gerelateerd