Omwonenden vliegveld willen handhaving maximum aan nachtvluchten

25-11-2016 Wonen Redactie

ROTTERDAM - De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft vandaag beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam tegen het niet  handhaven van het maximum aantal van 849 nachtvluchten. De omwonenden is dat aantal bij herhaling toezegd als maximum, aldus de BTV. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet deze vliegbewegingen handhaven.

Bescherming tegen nachtvluchten is belangrijk, aldus de omwonenden van het vliegveld: "De Gezondheidsraad heeft de negatieve gezondheidseffecten van nachtvluchten uitvoerig beschreven in haar aan de regering uitgebracht rapport van 2014. Volgens dit adviesorgaan van de regering is er voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt."

Al in 2009 legde de minister van het toenmalige Verkeer en Waterstaat een maximum vast. Die schreef op 24 april 2009 naar de toenmalige gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland dat zij ‘een kader zal hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten’. "De minister achtte het van belang om richting de omgeving duidelijk te maken van wat het aantal nachtbewegingen is. 849 nachtbewegingen zou het uitgangspunt daarvoor zijn", aldus de BTV.

Een jaar later werd in een zogenaamd Aanwijzingsbesluit het aantal van 849 herhaald. Daarna is het maximum door vele andere autoriteiten aangehouden. De BTV noemt het college van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Rotterdam en Schiedam en de inspectie zelf. Daarbij werden ook controles op dat aantal toezegd.

"Hoewel bij de vaststelling van het maximum van 849 nachtvluchten geen rekening is gehouden met de later geïntroduceerde nachtvluchten van de traumahelikopter, bleef het de wens van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om vast te houden aan 849 als uitgangspunt voor het totale gebruik op de luchthaven in de nachtperiode. De komst van de traumahelikopter heeft niet geleid tot een aanpassing van de gemaakte afspraak van maximaal 849 nachtvluchten, zelfs niet tot een discussie daarover."

Sinds dit jaar dringt de BTV bij het ministerie en de inspectie aan op de toegezegde handhaving van het aantal nachtvluchten. "Uiteindelijk blijkt dat de ILT welk aantal nachtvluchten dan ook niet kan en zal handhaven, omdat dat aantal niet in de wetgeving is vastgelegd."

Het zou naar de mening van de BTV niet zo mogen zijn, dat 'na alle jarenlange discussie en toezeggingen dit debat eindigt met niets, c.q. met voornamelijk apathische en procedurele opstellingen van de betrokken autoriteiten'. Die autoriteiten wijzen daarbij ook nog eens vooral naar elkaar, zo is de ervaring van de BTV. "Dit terwijl de omwonenden niet de bescherming krijgen die was afgesproken en beloofd."

De BTV zegt te hopen dat met een rechtszaak bereikt wordt dat eerdere toezeggingen gestand worden gedaan.


Gerelateerd