Zuid-Hollandse gemeenten willen van gas af met Europees geld

13-02-2020 Wonen Redactie

In Nieuwland gingen vorig jaar op initiatief van Woonplus 66 woningen van het gas af


SCHIEDAM - Negen Zuid-Hollandse gemeenten dingen mee naar een Europese subsidie voor het aardgasvrij maken van Groenoord.

De steden willen tien aardgasvrije wijkenrealiseren, in samenwerking met bewoners, zo stellen zij. Om de voorbereiding goed en zorgvuldig te doen en de kosten en baten duidelijk op een rijtje te krijgen, bundelen ze de krachten en hebben in Brussel geld gevraagd om dit proces mogelijk te maken. 

De Europese Investeringsbank heeft het Elena-fonds (European Local ENergy Assistance) opgericht, juist om overheden te helpen bij verduurzaming. Door samen te werken en de provincie als penvoerder te vragen, denken de gemeenten grote kans te maken om in aanmerking te komen voor drie miljoen euro subsidie.

Om een goede keuze te maken is veel tijd en geld nodig, aldus Schiedam in een persbericht. "Zeker voor de voorlopers die moeten uitvinden wat de beste aanpak is. Begin 2019 is begonnen met de inventarisatie en nu is een subsidieaanvraag ingediend voor de voorbereidingskosten van € 3 miljoen voor tien wijken samen. Gemeenten kunnen hiermee de participatie, kosten-batenanalyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten laten uitvoeren en bekostigen. De gemeente Schiedam wil het geld inzetten om voorbereidingen te kunnen bekostigen, met als doel om de betaalbaarheid te bevorderen."

Voor provincie en gemeenten staat centraal dat duurzame energievoorziening haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig moet zijn. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Bij de energietransitie in Groenoord vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat aardgasvrij wonen voor iedereen betaalbaar is. We streven ernaar dat dit ook voor particuliere woningeigenaren woonlastenneutraal wordt. De Elena-subsidie draagt bij aan dit streven.”Gerelateerd