Zware huisvervuiling bevreemdt de politiek

26-11-2020 Wonen Kor Kegel

Wat als je huis eruit ziet zoals het binnen in een afvalcontainer is?


SCHIEDAM – Een tweet van wijkagent Fred Bravenboer heeft deze week geleid tot schriftelijke vragen in de gemeenteraad. Groen Links en fractie-Van Dijk willen weten of het waar is dat niet de juiste hulpverlening is ingezet om een verwarde man in een zwaar vervuilde woning beter te helpen.  

Bart Voortman (Groen Links) en de eenpersoonsfractie van Sun van Dijk waren in juli al in de pen geklommen, toen bleek dat geen van de instanties en hulpverleners op de hoogte waren dat er in de wijk Groenoord twee bewoners in zwaar vervuilde woningen leefden. Een van de bewoners leefde al vijf jaar zonder gas, water en elektra. Het college van burgemeester en wethouders antwoordde dat er nooit meldingen waren binnengekomen en dat er ook geen signalen of hulpvragen tussen wal en schip waren beland. Het was de instanties gewoon onbekend. 

De desbetreffende woningen werden grondig schoongemaakt. Echter, nog geen half jaar later blijkt een van de twee Groenoorders opnieuw in vieze omstandigheden te wonen. Wijkagent Fred Bravenboer had na klachten van omwonenden een bezoek aan de woning gebracht en hij bleek deze week zeer geschrokken van de situatie. De juiste hulpverlening is niet op gang gekomen, zei hij op Twitter. 

Dat lazen ook Bart Voortman en Sun van Dijk en zij stelden dezelfde dag nog opnieuw schriftelijke vragen aan het college. “Helaas is de situatie terug bij af”, zeggen de twee. Ze vragen of het college kennisgenomen heeft van de tweet van agent Bravenboer en of het college weet om welke woning en welke bewoner het gaat.  

Deze zomer is de gemeente Schiedam gestart met de implementatie van een nieuwe aanpak om huisvervuiling tegen te gaan en bewoners te begeleiden naar de beste zorg. De twee raadsleden vragen of de twee bewoners die toen geholpen werden direct zijn meegenomen in de nieuwe methodiek of dat alleen aandacht werd besteed aan nieuwe meldingen. “Heeft het college zicht op de hulpverlening die bij deze bewoner is ingezet? En klopt het beeld dat de wijkagent schetst dat in dit geval niet de juiste hulpverlening op gang is gekomen, en zo ja, waarom is dit niet gebeurd?”  

Het tweetal wil weten hoe de communicatie in dit soort situaties verloopt nadat de politie een constatering heeft gedaan. Ze willen weten wat dan de inzet van de gemeente is em of er teruggekoppeld wordt naar de politie als een zorgtraject niet vlot op gang komt of als een bewoner hardnekkig zorg mijdt. Als dat laatste het geval is, welke stappen kunnen er dan worden gezet om te voorkomen dat een bewoner weer in een vervuilde woonsituatie terechtkomt?Gerelateerd