Categorieën

Service

Informateur Çelik: 'Partijen gunnen elkaar veel'

Informateur Çelik: 'Partijen gunnen elkaar veel'
Politiek

Informateur Çelik: 'Partijen gunnen elkaar veel'

  • Metin Çelik
  • 01-06-2022
  • Politiek
Informateur Çelik: 'Partijen gunnen elkaar veel'

INGEZONDEN - Metin Çelik is informateur voor een nieuwe coalitie in Schiedam. Hij spreekt met vijf partijen (VVD, Denk, PvdA, D66 en Progressief Schiedam) over de vorming van een nieuw college van B&W. Hij geeft zelf - opnieuw - een 'tussenstand'.

"Vorige week schreef ik een eerste nieuwsbrief over de coalitieonderhandelingen. Na een intensieve week is het tijd voor een tweede stand van zaken. Naast hun dagelijks werk en de voorbereiding op de raadscommissie, hebben de onderhandelaars van de VVD, Denk, PvdA, D66 en Progressief Schiedam het druk gehad met de onderhandelingen. We hebben twee volle dagen, donderdag en zondag, benut om meters te maken en ik kan zeggen dat het ons is gelukt om meerdere thema’s intensief met elkaar te bespreken. Zo zijn de thema’s mobiliteit, ‘sociaal domein’ en armoedebeleid donderdag uitvoerig behandeld.

Zondag was ook een volle dag waarin we behalve de thema’s inclusiviteit en onderwijs, ook enkele losse inhoudelijke punten hebben besproken. Denk aan zaken als ‘750 jaar Schiedam’, binnenstad, dierenwelzijn, werkgelegenheid en ‘sport en cultuur’. Schiedam als attractieve stad met een bruisende binnenstad was duidelijk een gedeelde ambitie van de onderhandelaars.

De fracties hebben de thema’s voorbereid waarbij we telkens in gesprek zijn gegaan over de onderdelen die discussie opriepen of waar de partijen met elkaar stevige keuzes wilden maken. Door deze goede voorbereiding was aan de onderhandelingstafel soms redelijk snel overeenstemming te bereiken. Soms was er behoefte aan diepgang of misten we antwoorden op vragen, waar we ter plekke niet direct in konden voorzien. Deze punten hebben we tijdelijk ‘geparkeerd’ om de vragen bij de desbetreffende ambtenaren uit te zetten, zodat we later de punten weer kunnen oppakken.

Kortom, afgelopen week was een zeer productieve week waar we oprecht goede zaken hebben gedaan. De sfeer is goed en het ‘wij-gevoel’ is sterk aanwezig. Partijen gunnen elkaar veel en hebben begrip voor elkaar, waardoor de onderhandelingen voorspoedig lopen. We liggen op koers en alles wijst erop dat we de deadline van eind juni halen.

Inmiddels is de ambtelijke ondersteuning iets versterkt om op korte termijn ook te starten met de financiële paragraaf en het schrijven van het coalitieakkoord.

Deze week, 31 mei - 7 juni 

Afgelopen week stuurde ik namens de onderhandelende partijen een brief naar de gemeenteraad met de oproep om mee te denken over het coalitieakkoord. Zo kunnen partijen punten meegeven aan de onderhandelaars. De opbrengst zullen we volgende week aan de onderhandelingstafel bespreken.

De bedoeling is dat we de komende week de inhoudelijke thema’s afronden, waarna we ons kunnen focussen op de financiële vertaling van deze thema’s, de portefeuilleverdeling en het te presenteren coalitieakkoord.