Categorieën

Service

Moslims willen gebedsruimte op school: hier is de oplossing

Moslims willen gebedsruimte op school: hier is de oplossing
Onderwijs

Moslims willen gebedsruimte op school: hier is de oplossing

  • Han van der Horst
  • 03-04-2023
  • Onderwijs
Moslims willen gebedsruimte op school: hier is de oplossing

COLUMN - Volgens de NRC vragen islamitische leerlingen steeds vaker om gebedsruimtes (zie hier) op hun middelbare school. In het artikel speelt ons Schiedamse Schravenlant College een belangrijke rol. Rector Wiclef Poesiat wijst het verzoek af omdat hij het niet vindt passen bij een openbare school. Nu bidden leerlingen in de gangen terwijl die tijdens de pauzes voor hen niet toegankelijk zijn 'vanwege de veiligheid'. Als een docent ze betrapt, worden ze niet gestoord maar krijgen achteraf een gesprek, aldus de rector. Want het mag niet. 

Erg oplossingsgericht is men blijkbaar niet op het Schravenlant. Dat geldt voor de leerlingen én de docenten. Ze maken er liever een principiële strijd van.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat Nederland een scheiding kent van kerk en staat op de manier van Frankrijk. Dat is bij lange na niet het geval. Anders zou de koning er geen hofpredikanten op na mogen houden, maar die heeft hij wel. Of zou het voor honderd procent subsidiëren van religieus georiënteerde scholen zoals het Spieringshoek uit den boze zijn.

Je kunt eerder stellen dat de overheid geen standpunt inneemt over religies en andere levensbeschouwingen. Ze behandelt die allemaal op gelijke voet. Dat maakt het voor de rector onmogelijk om voor moslims een gebedsruimte vrij te geven, want dat zou hen een privilege geven.

Aan de andere kant is duidelijk dat bij heel veel leerlingen – moslim of niet – spirituele behoeftes leven. Ze hebben momenten nodig voor zelfinkeer en meditatie. Het Schravenlant kan in die behoefte voorzien door een stiltecentrum in te richten voor alle leerlingen. Die is voor iedereen te allen tijde toegankelijk voor het vervullen van spirituele behoeftes ongeacht iemands persoonlijke overtuigingen. Als moslims willen bidden, kunnen ze daar terecht. Het is duidelijk dat de aanwezigen elkaar niet mogen storen en dat een bezoek aan de stilteruimte geen excuus is om lessen te verzuimen. Verder kan en mag een openbare school niet gaan. 

Als de islamitische leerlingen echt onder elkaar willen zijn tijdens het bidden, dan kunnen ze daarvoor op het Schravenlant niet terecht. Punt uit. Gelukkig is er pal naast hun lyceum een grote islamitische school. Ze zouden kunnen vragen of ze daar mogen bidden. Het zou wel heel gek zijn als deze geloofsgenoten hen de toegang zou weigeren voor zoiets wezenlijks als het doen van verplichte gebeden. 

Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het hoeft helemaal niet tot conflicten te leiden. 

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4, Schiedam

Meer over Lyceum Schravenlant →