Burgemeester krijgt meer vrijheid om horeca-initiatieven toe te staan

29-11-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers krijgt meer ruimte om gewenste horeca-initiatieven toe te staan. En ook om ongewenste horecabedrijven te weren. Om dat mogelijk te maken wijzigt het gemeentebestuur het aantal categoriëen in de horeca van twaalf naar drie met een veel ruimere omschrijving.

Dat is een technische aanpassing, waardoor de kans verkleint dat een horeca-ondernemer stukloopt op de regeltjes als hij iets vernieuwends wil doen. Dat overkwam eerder dit jaar The Jester, dat in de Vlaardingerstraat in de plaats gekomen was van Simpel Eten & Drinken. De combinatie van restaurant en café bleek niet mogelijk. Als het aan het college van B & W ligt, krijgt burgemeester Lamers veel meer vrijheid om dit soort initiatieven goed te keuren of af te keuren.

Het horecabeleid hoeft er niet voor te worden aangepast, want beleidsmatig blijft alles wel hetzelfde, behalve dan de versoepeling in de categorisering van de horeca. Die categorisering wordt door de horeca-ondernemers als beklemmend ervaren.

Horeca-ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van hun terras. De gemeente vermindert de welstandseisen buiten Schiedam-Centrum en het stationsgebied. De focus ligt op het aantal vierkante meters. Hoe die ruimte wordt ingevuld, mogen de uitbaters zelf bepalen. De precario wordt verlaagd van 42 euro 85 naar vijftien euro per vierkante meter, net als in Vlaardingen en Maassluis geldt. Daarmee komen burgemeester en wethouders tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de Koninklijke Horeca, afdeling Schiedam, om het tarief te verlagen. Het college ziet geen reden om die wens niet in te willigen. Andere gemeenten zijn voorgegaan in een verlaging van het precariotarief.

Ondanks de recente sluiting van ’t Sterretje en Uniek (De Unie) constateert het college dat het goed gaat met de Schiedamse horeca. Recentelijk is samen met de Schiedamse horeca het lokale beleid geëvalueerd, met als conclusies dat het aantal horecabedrijven sinds 2012 gegroeid is, dat de werkgelegenheid in de Schiedamse horeca sinds 2008 nog niet zo hoog is geweest en dat de horeca-overlast afneemt.

Het gemeentebestuur komt tot de conclusie dat de horeca-ondernemers dankbaar gebruik hebben gemaakt van de ruimte om initiatief te nemen zonder dat de leefomgeving negatief beïnvloed is. “Wij komen tot de conclusie dat de ondernemers hier verantwoordelijk mee zijn omgegaan”, zegt het college.

Gerelateerd