Blurren mag straks weer: een drankje in de winkel!

12-08-2019 Nieuws Kor Kegel

De regelgeving voor winkeliers en horeca-ondernemers wordt minder streng

SCHIEDAM – Het was altijd zo gezellig. De slijter liet de klanten een nieuw drankje proeven. De beddenverkoper vierde een geslaagde verkoop met een glaasje wijn of een biertje na ondertekening van de overeenkomst. De visboer schonk een neutje bij de binnenkomst van de Hollandse Nieuwe, omdat het er nu eenmaal bij hoort.  

Het was altijd zo gezellig. Maar het mocht niet meer. Al die doorgeschoten wetgeving maakte een einde aan de gezelligheid van het winkelen. Het gaf niet de doorslag, maar het is wel een van de factoren waardoor winkeliers het moeilijker hebben gekregen. Dat je je klanten niet eventjes kunt fêteren.  

En kijk nu toch eens! De gemeenteraad nam zes weken geleden een motie aan, waarin het college van burgemeester en wethouders van Schiedam wordt opgedragen om winkeliers te informeren dat er weer mogelijkheden zijn tot… blurring.  

To blur. Uit het Engels vertaald is het: vervagen. Het gaat inderdaad om vervagende grenzen. De grens tussen winkels en cafés moet minder strak worden. Laat een café andere spulletjes verkopen dan drank en spijzen, zoals Bier & Vinyl van Henk Bakker op de Hoogstraat 59. En laat een winkelier zijn klanten een lekker hapje voorschotelen, ook als er geen jubileumreceptie te vieren valt.

Laat het niet zo straks onderscheiden zijn! Dat was de oproep van D66, AOV, VVD en de eenpersoonsfractie van Sun van Dijk aan de gemeenteraad. De raad stemde met hun motie in. En nu is bekend geworden dat het college van B & W de motie uitvoert door in gesprek te gaan met de winkeliersverenigingen, de afdeling Schiedam van Koninklijke Horeca Nederland en andere belanghebbenden.  

De indieners van de ‘blurmotie’ hadden zich laten inspireren door winkeliers en belangenorganisaties om soepeler om te gaan met de kloof tussen winkels en cafés. Zowel winkeliers als uitbaters pleitten voor een beleid dat het voor de klant aantrekkelijker maakt om te winkelen en een kroegbezoekje te doen. “Dan blijven ze langer in de winkelgebieden”, dat stak er natuurlijk wel achter, maar bepaald niet in het nadeel van de klant. Consument, bezoeker en ondernemer hebben er voordeel van.  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toonde zich voorstander van het blurren. VVD-kamerlid Erik Zwiengs pleitte er met succes voor. De VNG kwam vervolgens met een pilot over de regulering van mengvormen. Schiedam deed niet aan die pilot mee, maar de meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad vindt dat de stad voorop moet lopen met nieuwe initiatieven op het gebied van horeca en detailhandel. Deregulering biedt ondernemers kansen in een veranderend winkellandschap.

Het gemeentebestuur van Schiedam heeft de ambtenaren opdracht gegeven om alle verordeningen en andere beleidsdocumenten na te lopen om eventuele blokkades voor het blurren op te heffen. Binnen een half jaar koppelt het college aan de gemeenteraad terug.