Flying Angel teleurgesteld over reactie minister

30-11-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De zeemanshuizen, waaronder Flying Angel in Schiedam, reageren teleurgesteld op de antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen op hun noodkreet om financiële ondersteuning. De minister wil de situatie ‘verkennen’.

Het CDA in de Tweede Kamer had bij monde van Wytske de Pater-Postma aan de minister gevraagd de situatie in ogenschouw te nemen. Aanleiding was een petitie van de zeemanshuizen, die zij begin oktober aanboden aan de volksvertegenwoordiging. Zeemanshuizen dreigen financieel ten onder te gaan, zo stelden zij zelf. Ondanks internationale verdragsverplichtingen is hun subsidie stopgezet, zo betoogde De Pater in haar vragen aan de minister.

Die spreekt tegen dat er zo’n verplichting geldt. “Het Maritieme Arbeidsverdrag verplicht landen om zeevarenden toegang te laten hebben tot welzijnsvoorzieningen aan wal, maar legt geen verplichting op tot financiering van specifieke voorzieningen, zoals zeemanshuizen”, aldus Van Nieuwenhuizen

Omdat de situatie onoverzichtelijk is, met veel verschillende voorzieningen, betaald uit verschillende bronnen, wil de minister een verkenning laten uitvoeren; in de loop van volgend jaar zou daar meer info uit moeten volgen.

Daar schieten de zeemanshuizen - ook zeemanskerken genoemd - niets mee op. Zij stellen dat het nu ‘pompen of verzuipen’ is. De Coronacrisis heeft scheepvaart beperkt en zeker de mogelijkheden van zeevarenden om aan wal te gaan om te ontspannen. Dat scheelt hun aan fors aan (bar)inkomsten. Het werk van de huizen is vanwege dat relatieve isolement aan boord juist belangrijker geworden, aldus de zeemanshuizen.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd