Kinderen Tuindorp demonstreren met spandoeken voor behoud speelplaats

06-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Tuindorp protesteert tegen sloop van de school. Foto: Joop Binkhorst

SCHIEDAM – Het is de enige speelplek in de wijk Tuindorp: het plein bij de voormalige Sint Martinusschool. Maar die speelplaats aan de Perenlaan staat op het spel, omdat de gemeente op die locatie woningbouw mogelijk wil maken. De kinderen in Tuindorp pikken het niet en daarom gaan ze vrijdagmiddag met spandoeken demonstereren voor behoud van hun geliefde speelplaats.  

Daarmee hebben de Tuindorpertjes een zelfde belang als hun ouders en verzorgers en andere volwassen bewoners. Niemand wil dat de school aan de Iepenlaan gesloopt wordt voor woningbouw en zelfs een eventuele verbouwing tot wooneenheden willen ze niet, want het schoolgebouw is karakteristiek voor de wijk, de parkeerdruk zou kunnen toenemen en goede speelruimte verdwijnt. 

Bovendien zitten de vier kunstenaars die er nu hun atelier hebben niemand in de weg, integendeel. Maar als ze weg zouden moeten, is er een plan van Stichting Passie voor dagopvang voor autistische kinderen. Tuindorp heeft daar geen ander maatschappelijk vastgoed voor dan ’t schooltje. Passie zou op het plein een natuurspeeltuin willen aanleggen.  

Waarnemend voorzitter Dik Schenk van wijk- en bewonersvereniging Tuindorp zegt in een rondschrijven dat Tuindorp geen stoepen heeft om op te spelen en dat het plein aan de Iepenlaan de enige speelgelegenheid vormt, redelijk centraal gelegen bovendien. “We weten niet of we de sloop tegen kunnen houden, maar daar hebben we ook jullie hulp bij nodig”, schrijft Schenk. Vrijdagmiddag om drie uur verzamelt iedereen zich op het schoolplein. “Een aantal bewoners heeft spandoeken en borden gemaakt die jullie dan omhoog kunnen houden. Je mag ook zelf een spandoek of bord meebrengen. De tekst moet betrekking hebben op het verdwijnen van jullie speelplek.” 
 “Jullie mogen ook opschrijven wat jullie graag voor speelattributen op het plein willen hebben. Die kun je dan vrijdag bij ons inleveren. Of het doorgaat hangt af van wel of geen sloop van de school, maar er moeten in ieder geval meer speelmaterialen voor jullie komen.” Na afloop is er voor ieder kind iets te snoepen.  

De kinderen van Tuindorp kunnen bij Wil Binkhorst aan de Iepenlaan 68 kenbaar maken of ze naar de demonstratie komen. De Historische Vereniging Schiedam heeft de Tuindorpers laten weten zich schriftelijk tot het gemeentebestuur te wenden met een pleidooi voor behoud van de karakteristieke school uit 1953. 
In Tuindorp wonen 132 kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar, 114 kinderen in de leeftijd van zes tot elf en 73 in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar.  

Het is niet de eerste keer dat Tuindorp duidelijk maakt geen inbreuk op het karakter van de wijk te wensen. Op dinsdag 1 december maakte Wim Binkhorst gebruik van de speakers corner in het stadskantoor om met 88 enquêteformulieren in de hand te pleiten voor behoud van de school. Tuindorp vindt dat de gemeente met twee maten meet. Het bestemmingsplan zou aangepast worden voor woningbouw op de schoollocatie. Maar als Tuindorpers een dakkapel willen of een derde verdieping, dan krijgen ze geen vergunning omdat het bestemmingsplan het niet toelaat. En als de gemeente het al mogelijk zou willen maken, dan kunnen de eigenaren hun gang gaan maar is het de vraag of Woonplus er ook voor zal zorgen bij de huurwoningen. Dan dreigt Tuindorp een rommeltje te worden, terwijl de wijk landelijk bekend staat om zijn Welschen, Airey en Fundo-woningen.  

De gemeente gaat uit van een parkeerdruk van zeventig procent, maar dat gelooft Tuindorp niet. “De realiteit is anders”, sprak Wil Binkhorst. “Bewoners kunnen begin van de avond hun auto nergens meer kwijt. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele bedrijfsbussen en bedrijfsauto’s. Deze bewoners hebben daarnaast ook nog een privéauto. In deze wijk uit de jaren vijftig kun je zo veel auto’s niet kwijt. Logisch. De oplossing om de bedrijfsauto’s zo veel mogelijk buiten de wijk te parkeren wordt constant afgewezen. Men verwijst naar de mobiliteitsnota. Maar deze lost het probleem niet op. Daar komt bij dat de negen parkeerplaatsen van de Sint Martinusschool  in het plan in mindering gebracht zijn op het totaal aantal parkeerplaatsen.”  

Gaat de gemeente de school slopen, dan ontneemt ze Tuindorp zijn ziel.Als je de eerste tekeningen van Tuindorp ziet uit het verleden, dan zie je duidelijk waarom. De vorm van de wijk, de huizen om de school heen gebouwd. Wil Binkhorst: “Ga je deze architectuur vernietigen door sloop en ontneem je de kinderen hun speelplek? Doodzonde. Geef de school een hoog-niveau-renovatie. Er is al veertig jaar geen onderhoud geweest. Realiseer er eventueel seniorenappartementen in, in zowel de sociale huursector als vrije vestiging en reserveer deze met voorrang voor bewoners uit Tuindorp. Er zijn veel bewoners die nu nog alleen in een eengezinswoning wonen en dolgraag naar een appartement of seniorenwoning willen verhuizen. Maar ze willen de wijk niet uit, dus blijven ze zitten waar ze zitten. Seniorenwoningen zijn prima te combineren met het plan van Kim Antonissen van Stichting Passie voor kinderen en jongeren met autisme en een ontwikkelingsachterstand.”  

Tuindorp dacht dat het college van burgemeester en wethouders samen met de burgers plannen wil ontwikkelen: het zogenaamde Samen Schiedam. Maar daar zien de bewoners niets van terug. De ambtenaren waren duidelijk: de Sint Martinusschool wordt gesloopt. “Wat overleg?” vraagt de wijk- en bewonersvereniging zich af.