Ondernemers Benelux Workpark teleurgesteld

15-01-2020 Nieuws Redactie

De 'ingang' van het Benelux Workpark ligt pal bij de vestiging van Burgerking, dicht bij de DFDS-terminal


VLAARDINGEN - De ondernemers van het Benelux Workpark, net voorbij de snelweg vanaf Vijfsluizen, zijn wel een beetje klaar met de in hun ogen disfunctionerende gemeente Vlaardingen. "Na jarenlange gesprekken worden we nog altijd van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente Vlaardingen laat duidelijk blijken haar ondernemers niet serieus te nemen.'' De voorzitter van de ondernemersclub - Gerrit Jue - heeft om die reden inmiddels zijn functie neergelegd en ook de overige bestuursleden overwegen de handdoek in de ring te gooien. Ten einde raad richten zij zich nu tot de Vlaardingse gemeenteraad. Met een brief aan de raad proberen zij nog één keer 'de boel in beweging te krijgen'.

Benelux Workpark heeft in 2017 het initiatief genomen om een projectteam op te richten naar de gedachtegang van de Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit team, waar normaliter vertegenwoordigers van ondernemers, politie, handhaving en gemeentelijke diensten als ‘Buitenruimte’, ‘Schoon en Heel’ en ‘Verkeer’ samen komen, richt zich op de thema’s Schoon, Heel en Veilig. De insteek is korte lijnen tussen alle partijen en snelle acties. "De werkgroep komt slechts vier keer per jaar bijeen, maar zelfs dat schijnt te veel te zijn voor de ambtenaren van de gemeente. Een consequente betrokkenheid vanuit de gemeente sinds de start is minimaal geweest'', zo schrijven de ondernemers. "Met als klap op de vuurpijl het laatste overleg waarbij naast de ondernemers alleen een wijkagent en een ambtenaar Dienst Toezicht en Handhaving aanwezig was. Geen enkele andere interne gemeentelijke afdeling heeft de moeite genomen om aan te sluiten.'' De ondernemers zien dit als een signaal dat de gemeente hen niet serieus neemt.

De komst van een KFC-restaurant naast het Burger King-restaurant heeft het aantal ongewenste bezoekers op het bedrijventerrein verhoogd. Met als resultaat een smerig terrein met etensresten en verpakkingen. "De komst van KFC is, ondanks bezwaar van de ondernemers, doorgezet door de gemeente. Dit was destijds met de komst van de Burger King ook al de werkwijze'', zo stellen de ondernemers. Begin 2018 kwamen zij daarom met een plan om een hek om het bedrijventerrein te plaatsen en de toegangswegen te voorzien van slagbomen die na een korte vertraging opengaan maar dan wel nadat een camera het kenteken heeft geregistreerd. De ondernemers verwachten dat dit ongewenste bezoekers afschrikt.

De eerste vergunningsaanvraag was in oktober 2018. "Deze aanvraag is door de gemeente als onvolledig bestempeld. Vervolgens hebben wij de gemeente gevraagd, wat er in de aanvraag ontbrak. Sindsdien legt de gemeente vragen bij ons neer, die na beantwoording steeds weer leiden tot nieuwe vragen vanuit de gemeente. Er zijn reeds kosten gemaakt voor verkeersontwerpen die voldoen aan de gestelde eisen van de gemeente. Alle openstaande vragen zijn reeds beantwoord. De aanvraag wordt echter keer op keer afgewezen'', zo schrijven de ondernemers aan de raad.

In een gesprek op 9 december 2019 met ambtenaren, bleek dat de juristen van de gemeente van mening zijn dat slagbomen wettelijk niet geplaatst mogen worden. "Wij begrijpen dat niet. Het argument dat afsluiting van het bedrijventerrein wettelijk niet is toegestaan, is ongegrond. Het terrein wordt namelijk niet afgesloten, maar laat bezoekers ‘s nachts alleen na een vertraging toe. Op bedrijventerreinen in andere steden zijn slagbomen wel toegestaan.''

Een gesprek van het hoofdbestuur met wethouder Bart Bikkers (VVD) leek uitkomst te bieden. De wethouder wil de slagbomen alsnog overwegen, maar als voorwaarde stelt hij dat er - opnieuw - unanieme steun van ondernemers op het terrein nodig is. Een onzinnige eis, aldus de ondernemersclub. "Daar hebben we al een jaar geleden unaniem akkoord voor gekregen.'' Ook wordt door de gemeente ineens als voorwaarde gesteld dat onderzocht moet worden of dit niet tot opstoppingen op het voor het bedrijventerrein liggende kruispunt kan leiden. "Mogelijke opstopping op het kruispunt is zeer onwaarschijnlijk, daar het alleen ’s nachts om gesloten slagbomen gaat die met een vertraging open gaan."

"De gemeente neemt geen besluiten, laat ons bijna twee jaar bungelen, reageert op de beantwoorde vragen met aanvullende vragen, en komt als klap op de vuurpijl met de voorwaarde voor een nieuwe stemming en weer een extra eis. Het lijkt er op dat de betrokken ambtenaren het adagium hanteren: 'Als er geen besluit wordt genomen, kan er ook geen fout besluit genomen worden''', aldus de ondernemersclub.

Het bestuur van de IKV Benelux Workpark heeft het vertrouwen in de gemeente inmiddels verloren. De voorzitter heeft zijn functie neergelegd. Overige bestuurders overwegen eveneens te stoppen, wat waarschijnlijk het einde van de vereniging betekent. Actief blijven bij de vereniging laten deze bestuurders afhangen van het vertrouwen dat de gemeente weet terug te winnen met de beantwoording van hun brief.Gerelateerd