Raad van Kerken verbaasd over ‘sloop als meest logisch’

11-08-2020 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – Waarom zou sloop van de Sint Jan de Doper-Visitatiekerk de meest logische oplossing zijn? Dat vraagt de Raad van Kerken in Schiedam zich af. Secretaris Ton Durenkamp vraagt het gemeentebestuur op basis waarvan bouwwethouder Fahid Minhas tot die conclusie is gekomen.

“Wij kennen zomaar drie kerkgenootschappen die ruimte zoeken”, schrijft Durenkamp in een vandaag op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatste brief.

Allicht doelt hij op de pinkstergemeente Victory Outreach die van de te sluiten Heilig Hartkerk in de Gorzen gebruikmaakt, en voorts op de Churchplant E-Oasis en een Antilliaanse gemeenschap die periodiek diensten houden in de Sint Jan de Doper-Visitatie.

De Raad van Kerken schrijft naar aanleiding van berichtgeving over het bouwplan De Nieuwe Kethelpoort (zie dit artikel van Schiedam24).

Durenkamp namens de Raad van Kerken Schiedam: “Wij vragen ons af waarom sloop ‘de meest logische oplossing’ is. Wordt de Hema ook gesloopt als dat pand onverhoopt leeg komt? Gaat de wethouder ervan uit dat er geen behoefte in Schiedam is aan moderne gebedsruimten?”

Hij vervolgt: “Is de wens de vader van de gedachte van de wethouder en is wijziging van het bestemmingplan slechts een pennenstreek? Wij zijn benieuwd naar de basis van de redenatie van de wethouder.”

De Raad van Kerken voegt er nog aan toe: “Vanzelfsprekend doet het ons goed dat een reeds jarenlang leegstaand schoolgebouw wordt vervangen door woningbouw.” Daarmee wordt gedoeld op het complex achter de kerk dat jarenlang in gebruik was bij een aantal kunstenaars onder wie Nikolaj Dielemans en Ron Weijers (daarna naar Dordrecht verhuisd). Zij protesteerden in de zomer van 2017 met een slottentoonstelling tegen hun ‘huisuitzetting’. Een jaar later besloot het college van burgemeester en wethouders tot sloop van de school inclusief de gymzaal.

De deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie neemt op zondag 30 augustus afscheid van haar kerkgebouw aan de Mgr. Nolenslaan 99. Dan wordt de laatste viering gehouden, ook wel de onttrekkingsviering genoemd. Aanstaande zondag is er een bijzondere viering uit dankbaarheid voor 404 jaar dominicanen in Schiedam en bemoediging voor de toekomst. 

Om voor beide vieringen een plaats te reserveren moet men zich aanmelden, net als voor de andere vieringen tot die tijd. Dat kan uitsluitend telefonisch, op de vrijdagavond voorafgaand aan de betreffende viering, tussen zeven en negen uur op T: 010 - 4735066, dus niet per e-mail.  Gerelateerd