Schiedam ziet screening naar borstkanker weer tweejaarlijks

18-03-2022 Nieuws Kor Kegel

Monique Rotteveel diende de motie in die een termijn van drie jaar te lang noemde

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam was het er niet mee eens dat het tweejaarlijkse borstkankeronderzoek een driejaarlijkse screening zou worden. In juni vorig jaar nam de Schiedamse gemeenteraad een motie aan van Monique Rotteveel van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) om bij het Rijk te protesteren. Aanleiding was een initiatief van de gemeente Dinkelland om geen genoegen te nemen met temporisering van het borstkankeronderzoek.  

Er ging een schriftelijk verzoek van het Stadserf naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, om het besluit om de termijn te verlengen in te trekken. Dat verzoek kwam vervolgens van gemeenten en organisaties in het hele land. 

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam liet gisteren weten dat er een reactie is gekomen van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat vanaf 2024 weer gekozen wordt voor een tweejaarlijks onderzoek. De reden om het enige tijd eenmaal in de drie jaar te doen was dat er een gebrek aan screeningpersoneel was en dat er gedurende de Coronacrisis andere prioriteiten waren.  

Borstkanker is de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Minder onderzoek betekent een verslechtering van het preventieve beleid, vond en vindt de gemeente Schiedam. De LOS-motie om bij de rijksoverheid bezwaar aan te tekenen kreeg de steun van de overgrote meerderheid van de gemeenteraad. Alleen de fracties van de VVD en de AOV stemden tegen.