Scouting schrijft gemeente: 'De liefde komt niet van twee kanten'

17-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Michel Tobé vindt dat de gemeente de scoutingclubs niet serieus neemt

SCHIEDAM – De vier scoutingverenigingen in Schiedam voelen zich door de gemeente Schiedam in de steek gelaten. De scouting telt in Schiedam vijfhonderd jeugd- en kaderleden en is op allerlei manieren actief in Schiedam, zoals bij de Brandersfeesten, de Sinterklaasintocht en de Dodenherdenking. “Dat doen wij met veel inzet en enthousiasme, omdat wij graag iets terugdoen voor de gemeenschap waar wij deel van uitmaken. Wij vragen hier in onze ogen niet veel voor terug, ook niet financieel. De wijze waarop de gemeente echter op dit moment omgaat met scouting, toont ons inziens dat de liefde niet van twee kanten komt”, schrijft Michel Tobé in een brief aan de gemeenteraad. 
Michel Tobé is voorzitter van scouting BvH, maar zijn brief schreef hij mede namens de Tono-groep, de Taizé-groep en de Franciscus Lodewijkgroep. De verenigingen hebben uiteenlopende klachten. In april gaven ze al aan dat hun activiteiten eigenlijk meer vallen onder ‘sport en recreatie’ dan onder ‘welzijn’. In de praktijk heeft de scouting te maken met de welzijnsambtenaren van de gemeente, maar die koppeling sluit niet altijd goed aan met waar de verenigingen mee bezig zijn.

De scouting heeft in een gesprek met ambtenaren van jeugd, welzijn en sport sterke argumenten naar voren gebracht om liever onder ‘sport en recreatie’ te vallen. 
Scouting organiseert veel bewegingsactiviteiten. De gemeente heeft dat ook opgemerkt en de bewegingscoach met de scoutingverenigingen in contact gebracht. 
Op landelijk niveau er samenwerking tussen de sportverbanden en Scouting Nederland en er is onder auspiciën van de rijksoverheid een landelijk convenant getekend. 
De accommodatie van de vier verenigingen sluit aan op die van de sportverenigingen in Schiedam. 
Scouting organiseert activiteiten voor alle Schiedammers, niet alleen de jeugd. 
Scouting BvH heeft ook een watersporttak, het vijfde argument om scouting onder sport te scharen. Overigens zijn gemeenten als Rotterdam en Haarlemmermeer er ook toe overgegaan om scouting vanuit de sportsector te subsidiëren.  

Scouting Schiedam kreeg een uitnodiging voor een vervolggesprek op het stadskantoor op 18 oktober. De gemeente liet weten aanvullende vragen te hebben. Maar in plaats daarvan kreeg de scoutingdelegatie van ambtelijke zijde te horen dat er al besloten was om scouting te plaatsen bij het beleidsterrein jeugd. Dat zou het resultaat van ambtelijk en bestuurlijk overleg zijn geweest. De ambtenaren gingen ook na herhaald verzoek niet in op de vijf argumenten, maar ze wezen alleen op het jeugdkader van de vier verenigingen en verder ging de onderbouwing niet.  

Michel Tobé: “Dit besluit van de gemeente vinden wij teleurstellend. Niet per se vanwege de uitkomst, maar wel vanwege het gebrek aan inhoudelijke onderbouwing. Deze teleurstelling wordt helaas versterkt door ervaringen van de verenigingen in de afgelopen vier jaar. Zo is er anderhalf jaar na dato nog steeds geen uitzicht op een oplossing voor de huisvestingssituatie van de Tono-groep, die vorig jaar door een brand haar groepshuis bij boerderij Landvreugd kwijtraakte. De Taizé-groep, die haar onderkomen heeft nabij het Beatrixpark (adres Schiedamseweg), heeft sterk de gevolgen ondervonden van de bouw van woningen op het voormalige voetbalpark van VVK. De eerder geschetste brug naar het Beatrixpark nabij hun onderkomen lijkt inmiddels geschrapt te zijn.” 
“BvH heeft al in juni een zienswijze ingediend bij de toen gepubliceerde plannen voor de aanleg van het honkbalterrein dat grenst aan het terrein van de vereniging”, vervolgt Michel Tobé. “Een officiële reactie is uitgebleven en een gesprek met alle betrokkenen heeft geleid tot toezeggingen, die echter niet zijn nagekomen.” Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. 
Nog een voorbeeld: “De gemeenteraad heeft twee jaar geleden budget beschikbaar gesteld voor natuurvriendelijke oevers aan de Wilhelminahaven. Aan die plannen wordt al vier jaar gewerkt, maar BvH is daar niet altijd goed bij betrokken geweest. Nu vier projectleiders verder lijkt er weinig meer te gebeuren. Wel is op verzoek van de gemeente onderhoudswerk uitgesteld.” 
“Het verzoek van de verenigingen om nog eens te kijken naar vrijstelling voor scouting van het betalen van onroerende-zaakbelasting, is afgedaan met de opmerking dat het niet kan binnen de huidige kaders. Ook hier bleef een inhoudelijke reactie uit, wat nogal wrang is, omdat de geringe subsidie die een aantal van de verenigingen ontvangt, op deze manier weer voor een behoorlijk deel terugvloeit naar de gemeentekas.” 
Vandaar het verzoek aan de gemeenteraad om te bevorderen dat de scouting serieuzer wordt genomen en alsnog onder ‘sport en recreatie’ komt te vallen.