Snippergroen uitgeven kan, ook als niet iedere bewoner meedoet

24-05-2020 Nieuws Kor Kegel

Snippergroen gaat er vaak plezieriger uit zien als de buurtbewoners zich erover mogen ontfermen

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders willen meer snippergroen uitgeven aan bewoners. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om een lap grond langs een aaneengesloten bouwblok in beheer te geven aan de bewoners, ook als niet elke bewoner hieraan wil meedoen. 
Omdat er in dat geval risico’s zijn bij de handhaving, wil het college van B & W dat niet mandateren. Het college wil zelf toezien of alles ordentelijk verloopt. Uit het desbetreffende schrijven van het college aan de gemeenteraad kan worden afgeleid dat de boa’s (team Toezicht & Handhaving) hier geen verantwoordelijkheid moeten voelen. 

“Onze gemeente biedt haar inwoners de mogelijkheid om onder voorwaarden een strook grond van de gemeente, gelegen naast het eigen perceel, te kunnen verwerven met het doel om de eigen tuin te kunnen vergroten”, zegt het college. “Veel bewoners waarderen het dat de gemeente deze mogelijkheid biedt.” 
Dit beleid – restgroenbeleid, reststrokenbeleid, snippergroenbeleid – draagt bij aan de leefbaarheid en woongenot van de Schiedammers. De criteria werden in 2014 vastgelegd in de Werkwijze Snippergroen.

Bij een evaluatie in 2018 werd duidelijk dat er aanpassingen nodig waren. Ook na gronduitgifte in Kethel-Oost in 2019 kwam die behoefte naar voren. Nu heeft het college besloten om de werkwijze aan te passen om beter aan te sluiten op de wensen van bewoners en een betere balans te vinden in kwesties waarin de gemeente als grondeigenares het niet eens is met in gebruik genomen stukjes groen en desnoods de civiele rechter moet inschakelen.  

Gronduitgifte wordt mogelijk van stroken grond waar kabels en leidingen aanwezig zijn, maar wel onder de voorwaarde dat de betrokken netbeheerders geen bezwaar hebben. 

Het gemeentebestuur introduceert de toets om bij uitgifte van snippergroen rekening te houden met ruimtelijke ontwikkelingen op een later moment. Gronduitgifte aan bewoners mag er niet toe leiden dat ruimtelijk beleid bemoeilijkt wordt. 
“Met voornoemde aanvullingen en wijzigingen willen wij bereiken dat het snippergroenbeleid nog meer effectiever en efficiënter wordt. Deze doelstelling is uiteindelijk in het belang van de inwoners van onze stad”, schrijft het college aan de Schiedamse gemeenteraad.