Vroegere Ambachtsschool maakt plaats voor 21 woningen

19-03-2017 Nieuws Kor Kegel

De Ambachtsschool van Piet Sanders paste beter in het straatbeeld

SCHIEDAM – De voormalige Willem de Zwijgermavo aan de Sint Liduinastraat 35 krijgt dit najaar te maken met de slopershamer. Veel omwonenden zijn blij dat het lelijke gebouw verdwijnt. De oorspronkelijke Ambachtsschool paste veel beter in de straatbeeld van Schiedam-West, maar dat was dan ook een ontwerp van de Schiedamse architect Piet Sanders (1882-1937). Na de sloop van dit Sanders-complex was de nieuwbouw in 1957 in zijn strakheid ontluisterend.

De sloop, die over een half jaar begint, maakt ruimte voor weer wél bij de woonomgeving passende nieuwbouw van 21 eengezinswoningen met 35 parkeerplaatsen, waarvan 28 in een parkeerhof. De buurtbewoners zijn er goed te spreken over. Zeker ook de middenstand in de omgeving is blij dat er bewoners bij komen. De winkeliers verwachten dat de bewoners meer zullen besteden dan de bezoekers van Zadkine, bij welk opleidingscentrum het gebouw de laatste jaren in gebruik was.  

De directe omwonenden zijn al langer op de hoogte van de aanstaande veranderingen. Eind november bracht een bewonersavond tachtig mensen op de been, voor een flink deel uit de Van Smaleveltstraat, de Thomas à Kempisstraat, de Sint Liduinastraat en de Fabristraat. Ze waren overwegend positief, maar maakten zich wel zorgen over de sloop op zich en het effect ervan op de bebouwing rondom. Ook de woningbouw, die gepland is in het begin van 2018, zou vanwege het heien gevolgen kunnen hebben voor de bestaande bebouwing.

De plannenmakers namen de opmerkingen serieus. Er werd een klankbordgroep gevormd met bewoners. Daar is ingegaan op het vastleggen van de huidige situatie en het controleren van scheurvorming. De klankbordgroep heeft het ook over andere aspecten gehad. Een resultaat is dat er tussen de nieuwbouw en de ‘oudbouw’ een gangpad komt, waardoor een fietsenstalling in het plan kan worden geïntegreerd. In de bergingen komen oplaadpunten voor elektrische fietsen en er komt een plek voor deelauto’s.  

Het bestemmingsplan Schiedam-West, vastgesteld in 2012, voorziet in de mogelijkheid om de huidige bestemming (maatschappelijke doeleinden) om te zetten naar woningbouw, maar er moet nog wel een procedure voor een wijzigingsplan worden doorlopen. Het hoort bij die procedure dat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen, die dan door burgemeester en wethouders worden beoordeeld. Daar wordt de wijk nog nader over geïnformeerd. 

Voor de transformatie van school naar woonruimte is de Liduina Kwartier Ontwikkeling BV opgericht. Deze ontwikkelaar heeft een eerste ontwerp vervaardigd. Vervolgens heeft Zadkine als eigenaar van het schoolgebouw aan Bond Development gevraagd een woningprogramma te realiseren dat aansluit bij de Woonvisie Schiedam 2030.  

Het huidige schoolgebouw kwam volgens Schiedam-kenner Wim P. Rook in 1953 in de plaats van de vroegere Ambachtsschool, die in 1907 ontworpen was door architect Sanders. Een jaar daarvoor was de Vereeniging Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken opgericht, die de toen nog jonge architect de opdracht gunde. Op dinsdag 15 september 1908 werd de Ambachtsschool in gebruik genomen met 51 leerlingen. Aan de bouwkosten hadden de rijksoverheid en de gemeenten Overschie en Kethel en Spaland bijgedragen.

In 1951 werd de school verplaatst naar de Mgr. Nolenslaan en werd het de Technische School (later verhuisd naar de Nieuwe Damlaan). Het schoolgebouw aan de Liduinastraat werd gesloopt en toen kwam er de afzichtelijke nieuwbouw, waar eerst de Willem de Zwijger-Ulo kwam, later de -Mulo en vervolgens de Willem de Zwijgerschool voor Mavo.
In 1983 werd het scholengemeenschap Buiten de Veste. In 1986 kwam er de Streekschool voor BeroepsOnderwijs Rijnmond, later opgegaan in het college Zadkine. Het werd een regionaal opleidingscentrum (ROC).

In oktober 2015 gingen er geruchten in de omgeving, dat de school bestemd zou worden voor de opvang van vluchtelingen, maar dat bleek niet waar te zijn.


Gerelateerd