Lokale fracties D66 betwisten noodzaak Coronawet

20-06-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM - De fracties van D66 in 32 gemeenten in Zuid-Holland stellen zich op tegen de Coronawet waaraan het kabinet werkt. 

De wet creëert volgens de raadsleden die de brief ondertekenden, waaronder Jarle Lourens uit Schiedam, 'een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters'. "Dat achten wij ongewenst."

Het kabinet eigent zichzelf met de wet volgens de 32 en hun fracties, verregaande macht toe. "De wet ontbeert een solide juridische basis voor het inperken van grondrechten als de vrijheid van vereniging", zo stellen de 32.

Met de wet kunnen ministers buiten de kamer om besluiten tot het verbieden van evenementen, het sluiten van scholen en ondernemingen en openbaar vervoer. "Het is een blanco volmacht voor ministers om zelf Coronamaatregelen af te kondigen. Het parlement en de democratie staan daarbij buitenspel alsof we teruggaan naar koning Willem I die ook per decreet regels maakte", zo schrijven de D66-raadsleden. "Met de directe lijn tussen de maatregelen van de minister en uitvoering door de burgemeester staat ook de gemeenteraad buitenspel."

Daarbij, zo betogen zij, zijn het niet de minsten die ernstige kritiek op de nieuwe wet hebben. Daaronder de Raad van State, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nationale Ombudsman. Hun kritiek spitst zich toe op het onvoldoende waarborgen van grondrechten, de beperkte invloed van de Eerste en Tweede Kamer en gemeenteraden en te lange looptijd. Bovendien zijn er alternatieven. "Maar een verdere uniformering van de noodmaatregelen is ook niet langer nodig. Nu de verspreiding in beeld en onder controle lijkt kan er beter worden teruggevallen op lokale noodverordeningen, met passende uniformering op basis van RIVM-richtlijnen, plaatselijk maatwerk en democratische legitimatie."

Minister Hugo de Jonge kondigde gisteren aan de invoering van de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli in te laten gaan.Gerelateerd