Categorieën

Service

Ziekenhuis werkt aan meer vrouwen in bedrijfsleiding

Ziekenhuis werkt aan meer vrouwen in bedrijfsleiding
Nieuws

Ziekenhuis werkt aan meer vrouwen in bedrijfsleiding

  • Redactie
  • 09-03-2016
  • Nieuws
Ziekenhuis werkt aan meer vrouwen in bedrijfsleiding

Roos van Erp-Bruinsma tekent het charter, Sandra Lutchman van Talent naar de Top kijkt toe

SCHIEDAM / ROTTERDAM - Meer vrouwen in hogere functies. Dat is het idee achter het zogenaamde charter 'Talent naar de Top'. Franciscus Gasthuis & Vlietland liet gisteren weten mee te doen om dit doel te realiseren.

Op Internationale Vrouwendag ondertekende Roos van Erp-Bruinsma, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis het charter. Dit heeft tot doel een hogere toestroom, doorstroom en uiteindelijk behoud van vrouwelijk talent naar hogere functies in de organisatie te bereiken.

Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat de komende drie tot vijf jaar concrete maatregelen nemen om vrouwelijk talent te binden. Van Erp-Bruinsma: “Het charter tekenen wij om onszelf scherp te houden en de doorstroom van vrouwen te blijven bevorderen”.

Elk jaar organiseert stichting Talent naar de Top bij gelegenheid van 8 maart een ontbijt voor vrouwen en mannen directie- of hoger managementposities. Dit jaar draaide de bijeenkomst om de vraag waar de grootste kansen en zorgen liggen waar het gaat om de doorstroom van vrouwen naar 'de top'. En hoe kan er samengewerkt worden om dit te bevorderen. De belangrijkste drijfveer zou niet moeten liggen in wel of geen wetgeving, aldus Talent naar de Top, maar de wil om als bedrijfsleven het vrouwelijk talent in Nederland optimaal in te zetten. Het durven loslaten van vaste patronen bij nieuwe benoemingen vormt daarbij een belangrijke doorbraak. Minister Jet Bussemaker gaf aan dat diversiteit de snelste weg vormt naar duurzame groei voor ondernemingen.

Het charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken.