Lamers: grotere rol milieu in EU-beleid

20-11-2018 Gezond Redactie

Lamers in zijn rol als voorzitter van de ENVE; foto: CvdR


BRUSSEL - Gezonde verstedelijking en transitiedenken. Dat zijn de twee sleutelbegrippen die Cor Lamers gebruikt in zijn advies over een vernieuwd Europees Milieuactieprogramma.

De milieucommissie (ENVE) van het Comité van de Regio’s (CvdR) van de EU nam vorige week het advies van de Schiedamse burgemeester aan. Het advies stelt een nieuwe aanpak voor in het achtste Europees Milieuactieprogramma (MAP). Lamers is voorzitter van de ENVE en in deze treedt hij op als rapporteur; met zijn inbreng willen de lokale en regionale overheden in de unie milieubeleid nadrukkelijk op de agenda van de volgende Europese Commissie (2019-2024) zetten.

Lamers pleit voor een strategischer MAP. Het accent moet liggen op betere implementatie in plaats van meer regels. Ook met de communicatie verbeterd. Lamers benadrukt dat er een nieuwe manier van denken en handelen met betrekking tot het milieu nodig is. Dit gezien de vele lopende Europese transitieprocessen op het gebied van onder meer energie, circulaire economie en mobiliteit. Dat vereist een geïntegreerde aanpak die milieu- en economische doelstellingen met elkaar verzoent en het milieubeleid centraal stelt binnen andere beleidsterreinen. Lamers spreekt van 'gezonde planeet', 'gezonde economie' en 'gezonde maatschappij'. Uitgangspunt moeten de lokale gemeenschappen zijn. Gezondheid zou uitgangspunt moeten zijn. De kunst zit hem in het vertalen van vaak wereldwijd geformuleerde milieudoelstellingen (Parijs!) naar lokale maatregelen.

Het CvdR stemt in februari volgend jaar definitief over het advies. Daarna worden de aanbevelingen gedeeld met de Europese instanties: Commissie, Raad en het Europees Parlement. De Commissie start volgend jaar de besprekingen over een mogelijk achtste MAP, als opvolger van het programma dat komende voorjaar wordt geëvalueerd. Om het MAP op de agenda te houden werkt de ENVE aan de organisatie van een of meer evenementen tijdens de EU Green Week, van 13 tot 17 mei volgend jaar.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast.Gerelateerd