PS: het moet anders met bomenkap

09-10-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De groeiende kritiek in de stad op de mogelijke kap van tachtig tot honderd bomen aan de Westfrankelandsedijk, wordt opgepakt door de fractie van Progressief Schiedam in de raad.

Progressief Schiedam is tegen verstening van de stad, en is verbolgen dat het stadsbestuur nu weer grootscheeps bomen wil kappen. De fractie ziet alternatieven en wil daarom van het college van B&W weten welke afwegingen zijn gemaakt om het fietspad en voetpad aan de zuidzijde van de Westfranklandsedijk te verbeteren.

PS wil weten of het echt niet mogelijk is het fietspad en voetpad aan te leggen zonder bomen te kappen, bijvoorbeeld door het fietspad aan de overzijde van de weg aan te leggen. Is er serieus advies ingewonnen over de noodzaak voor het kappen van de bomen, en moeten er nieuwe bomen elders geplant worden als de bomen aan de dijk sneuvelen?

Eigenlijk gelooft de partij niet dat burgemeester en wethouders het behoud van bomen na aan het hart hebben, gezien de vraag: "Is het college het met Progressief Schiedam eens, dat waar mogelijk bomenkap dient te worden voorkomen bij herstructurering?"Gerelateerd