Dominial is af van dwangsom

07-09-2017 Nieuws Kor Kegel

Dominial is af van dwangsomDominial heeft gepaste maatregelen getroffen

SCHIEDAM – Neerlands beste staalharderij, Dominial aan de Karel Doormanweg 39 in Schiedam, heeft zichzelf kunnen bevrijden van een door de gemeente opgelegde dwangsom.  

Dominial heeft gepaste maatregelen getroffen om te bereiken dat burgemeester en wethouders van Schiedam de ‘last tot dwangsom’ hebben ingetrokken.
De dwangsom had kunnen oplopen tot maximaal 21.000 euro. Het gemeentebestuur legde Dominial meer dan een jaar geleden de last op, namelijk in mei 2016. Geconstateerd was dat Dominial een aantal voorschriften uit de milieuvergunning uit 2000 had overtreden. Daarbij ging het op de inspectie van de ammoniakinstallatie, de keuring van de methanoltank en het ontbreken van een noodprocedure.  

Dominial heeft adequaat gereageerd. De noodprocedure is nu wel opgenomen in het kwaliteitshandboek. En voor de inspectie en keuring van de tanks is een alternatief in de vergunningprocedure aangevraagd, die door de DCMR Milieudienst Rijnmond is goedgekeurd. Daarom heeft het college van B & W besloten om de last onder dwangsom in te trekken.

Reacties