Aanpak onveilige flats

03-03-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Schiedam gaat mogelijk onveilige galerij- en balkonvloeren bij flats aanpakken. Het gaat met name om flats uit de periode 1950-1970.

Via het Servicepunt Woningverbetering wordt gratis hulp en begeleiding geboden aan verenigingen van eigenaren (vve’s) van deze flats in Schiedam. Het startsein voor de aanpak werd vanavond gegeven tijdens een bijeenkomst van het VvE Platform Schiedam.

Het nieuwe project vloeit voort uit de onderzoeksverplichting die de minister voor Wonen en Rijksdienst dit jaar heeft ingesteld. Vve’s van flats met zogenaamde uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die uit één stuk zijn verbonden aan de verdiepingsvloer of gevelbalken, hebben een onderzoeksverplichting. Concreet betekent dit dat de eigenaren van een ‘risicoflat’ voor 1 juli 2017 een onderzoeksrapport bij de gemeente moeten indienen. Dit rapport moet aantonen dat de galerij- en balkonvloeren veilig zijn.

Aanleiding voor de onderzoeksverplichting vanuit het ministerie, was een ongeval in 2011 waarbij een uitkragende galerijplaat van een flat in Leeuwarden onverwacht bezweek en vervolgens met meenemen van verschillende platen naar beneden viel. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van aantasting (corrosie) van de wapeningsstaven. Het blijkt dat soortgelijke flatgebouwen in Schiedam een risico kunnen vormen. Inmiddels is een inventarisatie gedaan en de vve’s van complexen die mogelijk met deze problematiek te maken hebben, hebben een brief gekregen van het Servicepunt Woningverbetering. Op donderdag 17 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats in ontmoetingscentrum De 5 Molens.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) wijst erop dat het Servicepunt Woningverbetering hiermee maatwerk levert aan huiseigenaren in Schiedam. “De adviseurs richten zich nu ook op begeleiding van vve’s van flats die mogelijk een risico vormen. Hoewel de veiligheid van het gebouw de verantwoordelijkheid is van de vve, biedt de gemeente hulp en een laagrentende lening.”

Het onderzoek naar de galerij- of balkonvloeren is specialistisch werk. Het servicepunt kan vve’s daarbij adviseren en helpen bij de aanpak ervan. Bovendien is er een laagrentende lening verkrijgbaar waarbij vve’s via de gemeente Schiedam rentekorting krijgen.Gerelateerd