Bescheiden groei werkloosheidsuitkeringen in Schiedam

19-06-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Steeds meer Schiedammers ontvangen een WW-uitkering. In mei liep het aantal ontvangers met 43 op, tot 1869 mensen. Tegelijk is de toename kleiner dan in andere gemeenten en lager dan gemiddeld in Nederland.

Het UWV dat de uitkeringen verstrekt en de statistieken bijhoudt, schrijft de toename toe aan de Coronacrisis, uiteraard. Toch zijn de cijfers een stuk minder zorgelijk dan in april

In Friesland en Groningen zijn er zelfs steden en dorpen waar de werkloosheid terugloopt, met soms wel tien procent. Zo nam in Dantumadiel het aantal werklozen met een WW-uitkering af van 273 naar 248. Dat kan oorzaken hebben in bijvoorbeeld de seizoensarbeid in de landbouw.

In Schiedam nam de werkloosheid volgens de UWV-cijfers met 2,4 procent toe. In Vlaardingen was dat 2,2 procent, in Rotterdam 4,8 procent. Opmerkelijk is de toename van de werkloosheid ten oosten van Rotterdam, hier niet ver vandaan: Ridderkerk plus acht procent, Hendrik-Ido-Ambacht + 8,4 procent en in Krimpen aan den IJssel nam de werkloosheid van april op mei met 12,4 procent toe.

Uiteraard zeggen deze cijfers niet veel over de totale werkloosheid. Zo is die in Hendrik-Ido-Ambacht momenteel maar 2,3 procent. Een toename van dertig mensen die hun baan verloren – en recht hebben op een WW-uitkering – zorgt daar nu voor een grote relatieve groei.

In Schiedam ontvangt volgens de UWV nu 4,6 procent van de inwoners een WW-uitkering.

Het UWV constateert landelijk een groei van negenduizend werklozen in mei, goed voor een toename van 3,1 procent. Dat is fors minder dan de 42.000 nieuwe WW-uitkeringen die in april werden toegekend. Sinds het uitbreken van de Coronacrisis steeg het aantal uitkeringen met bijna 61 duizend. Vooral jongeren tot 25 jaar doen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van UWV: “Wat vooral opvalt is dat het aantal jongeren tussen de vijftien en 25 jaar met een WW-uitkering in drie maanden tijd bijna is verdrievoudigd. Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract. Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.”

De WW nam volgens het UWV in mei het sterkst toe bij de horeca en catering (+12,1 procent), in de schoonmaakbranche (+7 procent), detailhandel (+6,4 procent) en bij de uitzendbedrijven (+6,3 procent). Deze sectoren worden sterk geraakt door de Coronamaatregelen die het kabinet halverwege maart heeft ingesteld om verspreiding van het virus te beperken. Er zijn ook sectoren waar het aantal WW-uitkeringen juist afnam ten opzichte van april. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouw (-8,5 procent) en de bouw (-4,2 procent). Dit is een seizoenseffect. In het voorjaar neemt het werk in deze sectoren toe.

De toename van het aantal werklozen wordt gevormd door mensen die hun baan verloren, min mensen die er een vonden. Zo kwamen er bij UWV in mei wekelijks gemiddeld 10.500 nieuwe WW-uitkeringen bij. Maar in werden ook 33.000 WW-uitkeringen beëindigd, dat komt neer op gemiddeld 8.200 per week. De uitkeringen kunnen beëindigd zijn vanwege het vinden van werk, maar ook omdat de maximale WW-duur is bereikt.

In totaal kregen ruim 301.000 duizend mensen in Nederland in mei een WW-uitkering. Daarvan gingen er 31.100 naar jongeren. Dat waren er eind februari nog 10.800.

Zie ook dit artikel.


Gerelateerd