Burgemeester verwacht toename brandmeldingen

29-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Duizenden huizen in Schiedam hebben nu een rookmelder

SCHIEDAM – Cor Lamers ziet een stijging van het aantal incidenten waarbij een rook- of koolmonoxidemelder is afgegaan. De bewoners konden tijdig een veilig heenkomen zoeken. Ze zijn behoed voor gezondheidsrisico’s. De komende maanden verwacht burgemeester Lamers een verdere toename van het aantal brand- en koolmonoxidemeldingen, niet omdat er meer incidenten zijn, maar omdat het gevaar van brand en koolmonoxide vaker gedetecteerd wordt.  

Dat is namelijk een gevolg van een enorme toename van rook- en CO-melders, vooral in de complexen van Woonplus. Sinds de kadernota Integrale Veiligheid 2016 is er veel meer aandacht gekomen voor brandveilig leven, met name bij senioren.Het kenniscentrum MVS maakte een inventarisatie van wooncomplexen in Schiedam waar een hoge concentratie 65-plussers woont. De inventarisatie leverde zeventien wooncomplexen op waarin meer dan 75 procent van de bewoners ouder dan 65 jaar is. Hiervan zijn er twaalf eigendom van Woonplus.

Woonplus had al het project Brandveilig leven. Het streven was om alle woningen van Woonplus te voorzien van rook- en koolmonoxidemelders. Ook zijn alle rookgasafvoeren gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Eind oktober kwam het project formeel ten einde. Twaalfduizend woningen van Woonplus hebben een rook- en CO-melder gekregen. Dat is 95 procent van de woningvoorraad van Woonpkus en een derde van de totale woningvoorraad in Schiedam. In totaal gaat het om veertienduizend rookmelders en negenduizend CO-melders.

Tegelijk met de afsluiting van het project vond een mini-veiligheidsmarkt plaats met deelname van de politie, het team Toezicht & Handhaving, Burgernet, de brandweer. Breman Woningbeheer, het servicepunt Particuliere Woningverbetering, het wijkondersteuningsteam Noordrand, Seniorenwelzijn, Nieuwe Energie Schiedam en de beveiligings- en slotenspecialist Engering.

De directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Arjen Littooij, sprak zijn bewondering uit over het project en gaf aan dat het regionaal en eigenlijk ook landelijk navolging verdient.

De huurders van Woonplus die nog niet hebben deelgenomen aan het project worden via een ‘veegactie’ nogmaals opgeroepen zich te melden. Heeft dat geen succes, dan worden de overgebleven adressen door het sociaal team van Woonplus samen met medewerkers van het team Toezicht & Handhaving van de gemeente bezocht. Burgemeester Lamers stelt die capaciteit beschikbaar. “De verwachting is dat wij bij deze laatste stap misstanden zoals ernstige vervuiling, hennepkwekerijen of verzamelwoede zullen aantreffen. Woonplus trekt hierin samen op met het interventieteam van Toezicht & Handhaving om deze misstanden zo spoedig mogelijk op te lossen”, schreef de burgemeester vandaag aan de gemeenteraad.  

Ook de particuliere woningmarkt is benaderd om brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Het meekrijgen van de particuliere woningmarkt vergt meer inspanning dan verwacht, ondanks dat particuliere eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen en onderhouden van rook- en koolmonoxidemelders. De burgemeester zegt dat het niet mogelijk is om precies te achterhalen waar ze al aanwezig zijn en waar extra aandacht nodig is. Het Servicepunt Particuliere Woningverbetering (SPW) is daarom ingezet om particulieren te adviseren over mogelijke maatregelen om veiligheid in en om de woning te verbeteren. De eerste honderd inwoners die zich bij het SPW melden krijgen gratis rook- en koolmonoxidemelders alsmede een controle van hun rookgasafvoeren. Tot nu toe hebben slechts 24 inwoners van dit aanbod gebruik gemaakt. 
Ook verenigingen van eigenaren en commerciële verhuurders zijn uitgenodigd om mee te doen.