College wil extra meetpunt voor vliegtuigoverlast in Sveaparken

21-11-2019 Nieuws Kor Kegel

De regering geeft geen prioriteit aan de luchtvaartproblematiek in en rond Rotterdam

SCHIEDAM – In de hele luchtvaartproblematiek heeft Schiedam maar een beperkte invloed. Desondanks spant het college van burgemeester en wethouders zich op verschillende manieren in om tot beperking van de vliegtuigoverlast te komen. Dat antwoordt het college op een brief van oud-ambtenaar Frans Griffioen namens vele individuele Schiedammers en bewonersorganisaties.  

Opnieuw heeft het college gepleit voor een extra handhavingspunt in de wijk Sveaparken. Ook daar ervaren de bewoners overlast van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en daarom is een meetpunt hier belangrijk, vindt het college. Echter, de besluitvorming ligt niet bij de gemeente. De gemeente is niet eens betrokken in het participatieproces over de Luchtvaartnota. Ook de andere gemeenten rond het vliegveld op Zestienhoven niet. “Wij kunnen dus, net als een ieder, alleen reageren door het indienen van zienswijzen”, zegt het college. Dus evenals gewone burgers en belangengroepen kan de gemeente Schiedam zich alleen laten horen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door van de inspraak gebruik te maken – waar het gaat om de nieuwe Luchtvaartnota.  

Regionaal heeft het gemeentebestuur meer invloed. Via de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) dringt de gemeente aan op andere openingstijden, wijzigingen van het nachtregime en extra handhavingspunten. Dat zou allemaal meegenomen moeten worden in geeft aan de Luchtruimindeling van Schiphol en Lelystad.  

Het college is het met Griffioen en de andere ondertekenaars eens dat het aantal starts en landingen in de vroege ochtend en late avond is toegenomen. Zeker als de wind voor Schiedam 'ongunstig' is, betekent dat meer overlast. “Dat is voor ons een continue zorg”, zegt het college. Maar het college ontkent toegezegd te hebben dat het hinderbeperkende maatregelen heeft toegezegd. De gemeente kan dat namelijk net afdwingen en dus ook niet hebben toegezegd. Wel heeft het college toegezegd dat het adviesbureau T070 een actueel overzicht van hinderbeperkende maatregelen zou opstellen. Dit overzicht is opgesteld op verzoek van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) in opdracht van de BRR. De CRO heeft een werkgroep ingesteld, die de maatregelen beoordeelt. Deze werkgroep kan besluiten tot maximaal twee onderzoeken per jaar, bijvoorbeeld op haalbaarheid. Het college meent dat op deze manier de voorstellen serieus worden beoordeeld.  

Het college schrijft niet te kunnen optreden tegen de toename van net aantal vluchten in de ochtend, omdat de slotcoördinator de slots uitgeeft binnen de aan RTHA vergunde geluidsruimte. “Dat verandert wanneer de geluidsruimte op de handhavingspunten wordt overschreden. Dit was in 2018 aan de orde. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft RTHA een maatregel opgelegd. Er is vervolgens meer richting gemeente Lansingerland gevlogen.”