Nieuws is er niet over Hoekse Lijn

17-10-2018 Nieuws Redactie

ROTTERDAM - Weinigen zullen het nog als nieuws beschouwen: de ingebruikname van de Hoekse Lijn wordt waarschijnlijk ook niet eind januari gehaald.

Dat was het moment dat het laatst is genoemd door Adriaan Visser, wethouder te Rotterdam en politiek verantwoordelijk voor de Hoekse Lijn.

Maar waar hij nu maandelijks aan het stadsbestuur en dat van de buurgemeenten rapporteert, betekent dit ook de realisatiedatum maandelijks opschuift. In een uitgebreide bijpraatbrief van Visser doemen nieuwe problemen en blijvende strubbelingen op die een snelle afronding van het project in de weg staan.

Een nieuwe datum noemt de Rotterdamse wethouder niet, maar in zijn schrijven laat hij wel duidelijk blijken dat het halen van het laatstelijk genoemde moment - 'eind januari, begin februari' - hem bang te moede is.

Visser en ieder die verantwoordelijkheid draagt over de ombouw van de spoorverbinding tot metro, lijken iedere vorm van controle te hebben verloren. Ga maar na: door de Brexit zullen bij Stena Line extra grenscontroles moeten worden gehouden en dat kan het werk aan de Hoekse Lijn in de war schoppen. Er wordt gewerkt aan de Blankenburgtunnel en het tracé daarvan kruist de Hoekse Lijn en ook dat kan leiden tot uitstel, bijvoorbeeld als begin november palen worden geslagen voor onder de weg.

En tja, wat te denken van passages als deze: "Het verificatiedossier stationsystemen ten behoeve van de adviesaanvraag inzake de indienststellingsvergunning is momenteel niet kritisch voor het testen omdat voorlopig wordt gereden zonder gebruik te maken van de stations. Het dossier wordt momenteel binnen PbHL gereviewd."

En dan die vermaledijde programmatuur die de metroloop en alles wat daarmee samenhangt in goede banen moet leiden. Oplevering door bouwer Bombardier staat nog steeds voor 5 november. Maar er zijn opnieuw problemen in de software ontdekt... In de informatiebrief van Visser staat het nu als volgt: "Op maandag 15 oktober 2018 heeft overleg over de planning plaatsgevonden tussen de directie van RET en de directie van de softwareleverancier. In dat gesprek is de opleverdatum van 5 november 2018 door de leverancier bevestigd en is aangegeven dat deze datum nog steeds de streefdatum is. Op basis van eerdere ervaringen en eigen informatie is het oordeel van het projectbureau dat de opleverdatum die door de leverancier wordt gecommuniceerd als onzeker moet worden beoordeeld. Belangrijke reden hiervoor is dat een aantal nieuwe non-conformities (sic-red.) in de software zijn ontdekt die moeten worden opgelost. De oplossingen voor deze non-conformities moeten voorafgaand aan de oplevering ook nog door de leverancier van de spoorbeveiliging worden getest..."Gerelateerd