Schiedam wil jeugdhulp anders

12-09-2017 Nieuws Kor Kegel

Schiedam wil jeugdhulp andersDe sociale wijkteams worden steeds belangrijker om maatschappelijke problemen op te lossen

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam gaat met ingang van 1 januari 2018 de jeugdhulpverlening anders inkopen. De jeugdhulp moet effectiever. Burgemeester en wethouders verwachten een grote verandering in de werkwijze van zorgaanbieders en wijkondersteuningsteams (WOT’s), maar er zal betere afstemming zijn over het oplossen van acute problemen. De WOT’s komen meer in de positie van opdrachtgever.  

Dat klinkt wat vaag, maar in het komende traject zal het college van B & W de puntjes op de i zetten en concreter duidelijk maken waar de verbeteringen in de praktijk uit bestaan.  

Waar de WOT’s qua jeugdhulp meer zullen kunnen sturen, daar vindt het college het niet zinvol om de WOT’s beter toe te rusten om drang en dwang toe te passen bij complexe gezinssituaties. Een zwaardere rol om in te grijpen kan namelijk op gespannen voet komen te staan met de laagdrempelige toegang van de WOT’s in de wijken.
Met andere woorden, iemand die nu bij het WOT aanklopt met een urgent probleem, zal dat misschien niet doen als het WOT vervolgens ingrijpt in de gezinssituatie. Dat kan beter worden overgelaten aan specialisten met meer kennis en ervaring met overspannen huishoudens.  

De Rekenkamercommissie (RKC) beveelt de gemeente aan om de sociale wijkteams beter te laten samenwerken met Stroomopwaarts en ROG-plus Nieuwe Waterweg-Noord om op het gebied van sociale zaken en zorg meer te bereiken.
De RKC spreekt niet van missers, zoals een lokale website het gisteren noemde, want de WOT’s zitten in een groeisituatie en werkendeweg worden verbeteringen nagestreefd. De RKC beveelt aan dat de WOT’s meer doen aan dossiervorming, zodat cliënten uit de wijk niet tweemaal hun verhaal moeten doen. De WOT’s kunnen het best worden uitgebreid om meer aan signalering en preventie te kunnen doen.  De RKC adviseerde dat overigens al in mei en B & W lieten weten de aanbevelingen over te nemen.

Reacties