Stadsvisie losknippen van Omgevingsvisie

12-09-2020 Nieuws Kor Kegel

Het logo van de Stadsvisie kan intact blijven

SCHIEDAM – De gemeente kan niet werken aan een Stadsvisie en tegelijk aan een Omgevingsvisie. Dat is te ingewikkeld en het leidt tot misverstanden onder de Schiedammers die willen meedenken en meepraten. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de twee visies afzonderlijk van elkaar op te stellen: eerst de Stadsvisie, daarna de Omgevingsvisie.  

Dat klinkt misschien wat ambtelijk-technisch, maar het verschil is snel duidelijk te maken. Schiedam wil in 2040 een gezonde, gastvrije en sociale stad zijn. Daar zijn het gemeentebestuur en de Schiedammers het niet over oneens, dus het zal ongetwijfeld in de Stadsvisie komen te staan. Daar gaat het ook om mentaliteit en maatschappelijke beleving. 
De Omgevingsvisie gaat veel meer over de fysieke inrichting van de stad. De gemeente is verplicht om in 2024 een Omgevingsvisie voor de hele stad klaar te hebben. Dat komt namelijk te staan in de Omgevingswet die per 1 januari 2022 ingaat. 

Tot nu toe was het de ambitie van de gemeente om een Stadsvisie te maken die tevens Omgevingsvisie zou zijn, maar daar wordt nu dus van afgezien. Wel gaat de gemeente door met de participatie, waarbij de Schiedammers bij het proces betrokken worden. Een eerste fase van participatie was er eind vorig jaar. Toen werden tal van ideeën verzameld voor de toekomstvisie. De tweede fase van de participatie had in maart moeten plaatsvinden, maar is vanwege de Coronacrisis beëindigd en verplaatst naar de eerste helft van 2021. 

In de komende maanden werkt de ambtenarij verder op basis van de ‘opbrengst’ uit de eerste fase van de participatie.  Intern wordt gestreefd naar beleidsmatige samenhang. In de tussentijd is het van belang dat de communicatie met de stad open en actief blijft. De website toekomstschiedam.nl blijft online.  

Met de herformulering blijft het college in de kern binnen de opdracht van de gemeenteraad om te komen tot een eigentijdse toekomstvisie op de stad. Wel wordt de participatie anders gepland en schuift de besluitvorming door de gemeenteraad over de toekomst van de stad op naar het derde kwartaal van volgend jaar. 
Het college accepteert de vertraging, want het voordeel is dat er niet meer de verwarring zal zijn dat de Stadsvisie vooral betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Daar is juist in een later stadium de Omgevingsvisie voor. Er komt meer evenwicht tussen wensen en mogelijkheden, waarmee voorkomen wordt dat er een overvloed aan niet haalbare verwachtingen ontstaat.  

De Stadsvisie gaat over alle beleidsterreinen, van sociaal tot groen, van mobiliteit tot dienstverlening en van leefbaarheid tot innovatie, klimaat en woningbouw. Het moet leiden tot strategische keuzes voor een beter en mooier Schiedam. 
De Omgevingsvisie wordt een nadere uitwerking van de strategische keuzes en gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, infrastructuur, cultureel erfgoed, landschap, verkeer en vervoer, gezondheid en energie. Als de Omgevingsvisie eenmaal klaar is, komt ze voor wat betreft de ruimtelijke ordening in de plaats van de Stadsvisie.  

Ondertussen wordt gewerkt aan deelvisies, zoals de Mobiliteitsvisie, de visie op het sociaal domein, de Groenvisie, de visie op economie, de Veiligheidsvisie en de Woonvisie. Het college zal telkens de onderlinge samenhang benadrukken en er de input vanuit de stad bij betrekken.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date