Uitsterven Zwarte Piet is geen collegebesluit

30-10-2020 Nieuws Kor Kegel

Sinterklaas komt aan op het Hoofd, vorig jaar, de pieten zijn blij; foto: Paul Meuldijk


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben het misverstand zien ontstaan dat het uitsterfbeleid voor Zwarte Piet een collegebesluit is. “Dat is niet het geval”, schrijft het college aan de leden van de Schiedamse gemeenteraad.

Kennelijk is de indruk ontstaan dat een eerdere brief van dinsdag 13 oktober het collegebeleid toelichtte, maar, zoals Schiedam24 schreef, het college beoogde niet meer dan de gemeenteraad te informeren over een gesprek van burgemeester Cor Lamers met de Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS).

Dit gesprek was een vervolg op eerdere gesprekken tussen de burgemeester en SEPS naar aanleiding van de motie ‘Inclusieve Piet’ uit januari vorig jaar. Er is verder gesproken over de invulling van de Sinterklaasactiviteiten (intocht en Sinterklaaspaleis) in Schiedam. SEPS organiseert deze activiteiten in onze stad. In het gesprek zijn gedachten en ideeën uitgewisseld tussen de burgemeester en SEPS, ook over de manier van gefaseerd afbouwen: vanaf nu wordt elk jaar gezorgd voor een kwart minder Schiedamse Pieten.

Volgend jaar zullen er dus de helft minder Zwarte Pieten zijn en in 2022 al driekwart minder. In 2023 zijn er enkel nog anders geschminkte Pieten te zien, in andere kleuren, of roetveegpieten. Het college geeft – om het kennelijk gerezen misverstand uit de wereld te helpen – de volgende verduidelijking: “De uiteindelijke beslissing voor deze fasering is genomen door SEPS en de uitvoering hiervan is ook in hun handen. Daarover wordt uiteraard wel contact met de gemeente onderhouden.”Gerelateerd