Raad van State: bezwaren 'Blankenburgtunnel' ongegrond

18-07-2018 Auto Redactie

VLAARDINGEN - De Maasdeltatunnel, onderdeel van het Blankenburgtracé, wordt definitief aangelegd. De Raad van State heeft dit vandaag onherroepelijk besloten.

De aanleg van de Blankenburgtunnel, zoals de Maasdeltatunnel in de volksmond genoemd wordt, is omstreden. Voor- en tegenstanders discussieren al jaren over deze oeververbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg, waarvan de eerste plannen in de jaren 50 van de vorige eeuw gemaakt werden. In 2012 is door toenmalig minister Melanie Schultz (infrastructuur) in het regeerakkoord de bouw van het verbindingstraject tussen de A20 en de A15 vastgelegd.

Bezwaren van diverse milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, en omwonenden werden vanmorgen door de Raad van State ongegrond verklaard. De bezwaarmakers vrezen voor geluidsoverlast en milieuvervuiling. Volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat is de nieuwe verbinding van groot belang voor de zuidelijke Randstad en wordt de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio ermee gegarandeerd. Ook moet deze de economische groei in het gebied stimuleren.

Rijkswaterstaat heeft met de bouw van de weg met twee keer drie rijstroken gewacht op de uitspraak. Voorbereidingen zijn al genomen. In maart is begonnen met een bodemonderzoek. De verwachting is nu dat in september gestart zal worden met de aanleg van de tunnel, als onderdeel van de A24. Naar verwachting zullen de eerste voertuigen tussen 2022 en 2024 van de nieuwe tolweg gebruik gaan maken.


Gerelateerd