Nieuw blad voor mantelzorgers

02-09-2015 Gezond Redactie


SCHIEDAM / VLAARDINGEN / MAASSLUIS - Minters Mantelzorg presenteert een nieuw magazine, net als een nieuwe website. Het verschijnen van beide communicatie-uitingen markeert voor de instelling de verandering van Steunpunt Mantelzorg tot Minters Mantelzorg.  De wethouders Patricia van Aaken (Schiedam), Cees Oosterom (Vlaardingen) en Arnold Keijzer (Maassluis) ontvingen gisteren het eerste exemplaar van het nieuwe magazine uit handen van Minters’ bestuurder Franc. Bongaerts.

De bestuurder is zeer tevreden over de ontwikkeling van zijn organisatie. "Minters Mantelzorg ontwikkelt zich meer en meer tot een kenniscentrum waar mantelzorgers en professionals terecht kunnen voor kennisdeling, informatieverstrekking, ondersteuning en begeleiding’’, vertelt Bongaerts. "We zijn een proactieve samenwerkingspartner; er is gezamenlijke afstemming van het aanbod voor mantelzorgers met onder meer de vier koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en met Seniorenwelzijn.’’

Oplage verviervoudigd

"Het belang van mantelzorg neemt alleen maar toe. Niet alleen door toenemende vergrijzing, maar ook door hoe we als samenleving tegen zorg en welzijn aankijken." De uitgave van een tijdschrift is niet meer dan een middel op weg naar de doelstelling dat minder mensen een beroep doen op professionele zorg en meer op elkaar vertrouwen. "Wel is het blad een goed begin om veranderd denken en een nieuwe visie op zorg en welzijn bij brede groepen in de samenleving onder de aandacht te brengen." Minters Mantelzorg geeft het magazine daarom vier keer per jaar uit in een grote oplage in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. "In plaats van vijftienhonderd exemplaren rollen er voortaan zesduizend van de persen." Deze zullen gratis te vinden zijn in wachtkamers van huisartsen en andere medische voorzieningen, in bibliotheken, overheidsgebouwen en andere plekken waar veel mensen komen. ’

De wethouders van de drie regiogemeenten benadrukken het belang van mantelzorg. Patricia van Aaken: "Het blad van Minters Mantelzorg is een belangrijk middel om meer mantelzorgers erop attent te maken dat de gemeenten hen op veel manieren willen en kunnen ondersteunen."Gerelateerd