Groen en historie benutten bij routes voor voetgangers

05-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Wandelen maakt stad en land plezieriger

SCHIEDAM – Lopen moet leuker worden. Ook in Schiedam. Komende week is Rotterdam gaststad van de internationale conferentie Walk21 en daar haakt Schiedam op in met een boeiende stadswandeling langs onlangs gerealiseerde voetgangerszones zoals de Hoogstraat.  

The Economist heeft een ranglijst van de meest leefbare steden ter wereld. Zeven steden uit de Top Tien zijn Walk21-steden waar de voetganger ruim baan krijgt. In Europa gaat het om Kopenhagen en Wenen, in Canada gaat het om Vancouver, Toronto en Calgary en in Australië om Melbourne en Sydney. Als gaststad van de vierdaagse conferentie wil Rotterdam zich ook een plek in de wereld-Top Tien verwerven. En Schiedam laat overeenkomstige ambities zien. 

In de afgelopen jaren zijn voetgangersgebieden groter en aantrekkelijker geworden. Om de positie van de voetganger verder te verbeteren richt het gemeentebestuur zich de komende jaren op het creëren van een goede samenhang van de belangrijke routes in Schiedam. Het nieuwe verkeersbeleid moet het faciliteren. Tijdens Walk21 van maandag 7 tot en met donderdag 10 oktober in Rotterdam organiseert Schiedam een stadswandeling langs aandachtsplekken.

Rode draad zijn de dilemma’s die je tegenkomt in de inrichting van de openbare ruimte. De dilemma’s bestaan voornamelijk uit oversteekplaatsen bij drukke doorgaande wegen. Sommige steden lossen het op door het langzaam verkeer eerder ‘groen’ te geven; voor automobilisten springt het verkeerslicht dan eerder op rood. Maar de dilemma’s kunnen ook bestaan uit lange afstanden zonder de mogelijkheid om ze in te korten. Een voorbeeld van verbetering is de Taanbrug over de Lange Haven, die voetgangers een snellere en kortere toegang geeft tot de binnenstad.  

Bij een goed voetgangersbeleid speelt ook de verlichting van de openbare ruimte een rol. Goede straatverlichting is beter voor een sfeervolle beleving en het verbetert de sociale veiligheid. Dat kan in combinatie met het uitlichten van de monumentale kwaliteiten van Schiedam. De historische waarden en de aanwezigheid van groen worden sterker voor het voetlicht gebracht (voetlicht, jawel) om de voetgangerszones aantrekkelijker te maken.  

De Schiedamse stadswandeling wordt onderbroken door drie presentaties. Alex Daamen onderzocht tijdens zijn afstuderen bij de gemeente Goes hoe je een voetgangersnetwerk creëert, een netwerk van samenhangende routes die de  belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. Zo’n netwerk laat meteen zien waar de knelpunten zitten. Alex Daamen vertelt hoe het voetgangersnetwerk in Schiedam er in grote lijnen uit gaat zien.

Dominik van Lankeren en Tijl Dejonkheere zorgen voor de tweede presentatie. Zij zoomen in op de reconstructieplannen voor de Hoogstraat. De Hoogstraat is een belangrijke winkelstraat in Schiedam, maar kampt met veel leegstand en kent diverse problemen zoals sociale veiligheid. Door middel van functiemenging en het toevoegen van extra kwaliteit in de openbare ruimte moet er weer een aantrekkelijke straat ontstaan voor winkeliers, bewoners en bezoekers. Tijdens de presentatie wordt toegelicht welke maatregelen hiervoor kunnen zorgen. De stadswandeling zal ook over de Hoogstraat gaan om te laten zien wat de huidige problemen zijn en welke interventies er plaatsvinden.  

De derde presentatie is van Jacqueline Verhees en gaat over stadskarakteristieken. Tijdens de rondwandeling zal ze op een aantal plekken vertellen hoe groen, water en historische structuren benut kunnen worden om een aantrekkelijke openbare ruimte in te richten. Dat vraagt niet alleen om behoud van die structuren, maar ook om versterking ervan. Op veel plaatsen ziet ze bijvoorbeeld dat de oude structuren afgezwakt zijn door latere reconstructies. Met bijzondere ingrepen wil ze aan de slag om die reconstructies ongedaan te maken.