Groen Links wil Schiedamse klimaattop

08-01-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Groen Links wil een Schiedamse klimaattop. "Na de positieve afloop van de klimaattop in Parijs, is de urgentie helder", aldus de Schiedamse Groen Links-voorzitter Krispijn Beek. "We moeten ook in Schiedam aan de slag om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden."

Groen Links Schiedam zal zondag 17 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie in Lucas Drinkwinkel, de politieke partijen van de stad oproepen om samen met burgers, bedrijven, deskundigen en organisaties werk te maken van hernieuwbare energie en klimaatneutrale woningen.

"Het duurzaamheidsprogramma van de gemeente is nog niet concreet genoeg en toont weinig daadkracht", stelt Groen Links. Een klimaattop kan daar verschil in maken. Deze zou dan in ieder geval dit jaar moeten plaatsvinden. Tijdens deze top kan met alle betrokkenen gezamenlijk een concreet aantal speerpunten vast worden gesteld.

De nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks vindt plaats op zondag 17 januari van twee tot vijf. Op deze middag zullen het bestuur en de fractie terugblikken en vooruitkijken. Het Schiedamse Energie Collectief zal verblijd worden met een investering in zonnepanelen op het Wennekerpand. Robert Klumpes (van de Provinciale Staten Groen Links Zuid-Holland) vertelt over de themamiddag ‘warmterotonde’ die op zaterdagmiddag 30 januari in Rotterdam wordt georganiseerd.

 Gerelateerd