Parttime werken moet lonend zijn

29-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Desiree Curfs neemt deel aan een landelijke pilot om ook deeltijdwerk financieel aantrekkelijker te maken

SCHIEDAM – Niet alleen een fulltimebaan moet financieel aantrekkelijker worden voor iemand die in de bijstand zit. Het zou ook moeten gelden als een uitkeringsgerechtigde een parttimebaan aanvaardt. Hoe dat in het vat moet worden gegoten is niet duidelijk, want de gemeente mag geen inkomenspolitiek bedrijven, maar het Schiedamse gemeentebestuur en Stroomopwaarts onderzoeken de mogelijkheden.  

Zondag tekende Schiedam24 op dat werken financieel aantrekkelijk moet worden voor iemand die in de bijstand zit. De gemeente Schiedam wil voorkomen dat iemand die gaat werken in de armoedeval komt en minder overhoudt, omdat hij door te werken het recht op vrijstellingen kwijtraakt. Mogelijk moet hiervoor bijzondere bijstand worden verleend. 
Omdat echter niet iedereen met een uitkering meteen aan een fulltimebaan kan komen, maar misschien moet opklimmen door in deeltijd te werken, moet ook dat lonend zijn, laten het gemeentebestuur en Stroomopwaarts weten. Het lokaal bestuur in Nederland heeft hiertoe weinig beleidsvrijheid. De rijksoverheid gaat er in feite over. Maar de gemeente en Stroomopwaarts onderzoeken of er juridische en praktische mogelijkheden zijn om uitkeringsgerechtigden met een parttimebaan toch ter wille te zijn.  

“Hoe kunnen ze toch voordeel ondervinden van parttimewerk?” – dat is de prangende vraag. Stroomopwaarts denkt aan een constructie om de administratieve lasten te beperken. “Een mogelijkheid is dat Stroomopwaarts maandelijks het volledige uitkeringsbedrag aan de cliënt betaalt. Er vindt dan dus niet een verrekening plaats met de cliënt, maar met de werkgever. De cliënt hoeft dan niet steeds met strookjes langs te komen en weet zeker dat hij elke maand het gehele bedrag ontvangt en niet hoeft te wachten op een verrekening. Het zou mooi zijn als we de situatie bij uitstroom naar honderd procent werk kunnen belonen met een eenmalige bonus”, zegt desgevraagd Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts. 
Die bonus zou ‘gehaald’ kunnen worden uit het bedrag dat voor de laatste maand van parttimewerk nog openstond (aan verrekening). Desiree Curfs zou het een ‘uitstroompremie’ willen noemen. Maar of dat volgens de wet- en regelgeving ook is toegestaan, dat wordt momenteel onderzocht. 
“We willen met elkaar natuurlijk dat onze inwoners zoveel mogelijk in een eigen inkomen kunnen voorzien. Dat betekent dat we ernaar streven dat mensen betaald werk vinden. Soms is een stap van niet actief leven naar een fulltime baan nog niet mogelijk, maar kan er wel een parttimebaan geschikt zijn. Of is slechts een parttimebaan op dat moment het meest haalbare. Dan mag natuurlijk niets in de weg staan om deze parttimebaan te accepteren”, zegt Desiree Curfs.  

Burgemeester en wethouders van Schiedam laten weten dat Stroomopwaarts wil deelnemen aan een landelijke pilot, waarbij de klant met een parttimebaan een volledige uitkering ontvangt en zijn salaris door de werkgever aan Stroomopwaarts wordt betaald. Minder rompslomp voor de klant, maar wel een stabiel inkomen met wellicht uitzicht op een bonus bij opschaling naar fulltimewerk. Meer mogelijkheden ziet het gemeentebestuur niet, omdat deze materie vooral onderhevig is aan wetgeving. En een gemeente mag geen wetten maken.