CDA twijfelt aan testcapaciteit Coronavirus

03-08-2020 Politiek Kor Kegel

Foto: FlashphotoNL


SCHIEDAM – Het CDA hoort van Schiedammers dat de wachttijden voor het afnemen van een Coronatest sterk oplopen. En als men dan eindelijk een afspraak heeft, blijkt het lang niet altijd in Schiedam te kunnen. Hoe moet dat straks als er onverhoopt een nieuwe uitbraak van het Coronavirus is, vraagt Andreas Lepidis zich af. 
Hij is fractieleider van het CDA in de Schiedamse gemeenteraad. Het is de fractie niet ontgaan dat de verplaatsing van de testlocatie van de Margriethal naar de Fokkerstraat tot meer testmogelijkheden leidt, maar dan nog: is de capaciteit voldoende? Dat is de strekking van een reeks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland zich laten testen of men al dan niet besmet is met het Covid-19-virus. Het is extra druk geworden op de speciale telefoonlijn van de GGD om een test aan te vragen. Maar bij het CDA komen signalen binnen dat men lang moet wachten op een afspraak. “De fractie realiseert zich terdege dat het college niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de tekortkomingen bij het testen”, schrijft Lepidis, maar als uit de antwoorden van het college blijkt dat er verbeteringen nodig zijn, dan kan het college er wel bij de verantwoordelijke instanties op aandringen dat de situatie verbetert. 
“Niemand, en zeker onze fractie niet, wil dat burgers met klachten zich niet laten testen, omdat men niet snel terecht kan op de testlocatie naar keuze”, schrijft Lepidis. “Daarbij komt nog dat uit gedragsonderzoek van het RIVM al is gebleken dat de testbereidheid omlaag gaat! Is het maken van een afspraak voor het afnemen van een test één te nemen horde, het wachten op de uitslag is nog een andere. Het beloofde ‘binnen 48 uur hoort u de uitslag’ wordt niet in alle gevallen gehaald.”  

De locatie-Fokkerstraat zou, indien noodzakelijk, opgeschaald kunnen worden. Maar heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond meer mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron- en contactonderzoek? Is er voldoende capaciteit om elke van Corona verdachte burger te testen? Is er bij elke besmetting een effectief en uitgebreid contactonderzoek te doen? En is de capaciteit voldoende als zich in Schiedam een uitbraak voordoet? 
Zulke vragen stelt de CDA-fractie. En ook deze: wordt de uitslag van de testen binnen de door minister Hugo de Jonge aangegeven periode van twee dagen bekendgemaakt? Het CDA informeert naar de maximale testcapaciteit in de Rijnmond op dit moment en naar de maximale capaciteit in Schiedam op dit moment en ook hoe de maximale capaciteit in de weekends is. Terloops vraagt het CDA of de locatie-Fokkerstraat gemakkelijk bereikbaar is voor mensen die te voet of op de fiets komen.

Het CDA refereert aan een artikel in dagblad Trouw dat in april bleek dat de volledige testcapaciteit niet werd benut, omdat er te weinig geschoold personeel was. Hoeveel mensen zijn er sindsdien bijgekomen, wil het CDA weten. En: “Zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij bijvoorbeed sportclubs, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen? Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende capaciteit om dit te doen?”  

Lepidis zegt dat zijn fractie berichten heeft gelezen dat er in het najaar naar verwachting te weinig testcapaciteit is, als gevolg van de vraag naar testen in het buitenland en een toename van de vraag naar het afnemen van testen.

Slotvragen: “Welke acties onderneemt het college om er bij de verantwoordelijke instanties op aan te dringen om aan de te verwachten toename aan testen in onze regio en dan in het bijzonder voor onze Schiedamse inwoners in het najaar te voldoen?” 
“De fractie vraagt zich ook af of de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende financiële middelen heeft om goed te blijven functioneren tijdens de Coronacrisis en in hoeverre de GGD hierin afhankelijk is van gemeentelijke bijdragen. Kan het college hier duidelijkheid over verschaffen?”Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date