Oude bieb prima plek voor het nieuwe werken

22-07-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De leegstaande bibliotheek aan het Stadserf gebruiken als flexwerkruimte voor de ambtenaren, is een mogelijke nieuwe bestemming. Het aantal ambtenaren is teruggelopen en zal nog verder teruglopen.

De bibliotheek is van het Stadskantoor verhuisd naar de Korenbeurs aan de Lange Haven. De oude inventaris van de bieb is inmiddels aan belangstellenden verkocht. Wat nu rest is de leegstaande ruimte in het Stadskantoor gelegen oude bieb. De gemeente Schiedam heeft intern aan de ambtenaren gevraagd om met suggesties te komen voor het gebruik van de vacante ruimte. Inmiddels zijn tussen de tien en twintig ideeën binnengekomen. De gemeente is momenteel bezig met de inventarisatie ervan en kan op dit moment geen specifieke mededelingen doen over de inhoud ervan. Wel is duidelijk dat de eerste verdieping van de oude bibliotheek algemeen beschouwd wordt als een ruimte waarin het prettig is om te 'flexwerken', aldus burgemeester Cor Lamers.

Het nieuwe werken of flexwerken is te zien als een ingezette en door te zetten trend. Het past ook bij de nieuwe rol van de gemeente, waarin de gemeente veel meer op de stoel wil gaan zitten van 'ondersteuner van de inwoner die dingen zelf doet' dan 'uitvoerder van alles voor iedereen'. Cor Lamers zegt, dat daarbij past dat medewerkers van de gemeente ook meer hun werkzaamheden op locatie in de stad gaan uitvoeren dan binnen de muren van het Stadskantoor. Door de combinatie van verschillende factoren (zoals: meer efficiency; uitbesteden van werkzaamheden aan de particuliere sector; veranderende rol van de gemeente) is het aantal medewerkers van de gemeente in de afgelopen jaren stevig gereduceerd, van 850 naar nu tussen de 650 en 700. Die reductie zal nog verder doorgaan al is nog niet aan te geven door de gemeente op welk aantal medewerkers van stabilisering sprake zal zijn. Dat hangt er bijvoorbeeld ook van af wat de gemeenten van hogerhand voor taken toebedeeld zullen krijgen en welke taken elders belegd zullen worden, alsook van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in de behoeften van de burgers. Ook speelt mee wat voor horizon wordt aangehouden; richt je het vizier op 2020 of kijk je richting 2030.

Commentaar:
Het zou naar onze inschatting best eens zo kunnen zijn, dat het niet alleen een ruimte wordt waar ambtenaren kunnen flexwerken, maar waar ook Schiedamse zzp'ers kunnen flexwerken of studenten kunnen studeren. Wat zzp'ers betreft kan dat nu al in het Wennekerpand, maar de lichtval is daar met name bij zonnig weer niet prettig voor beeldschermwerk, terwijl bijvoorbeeld ook de in- en uitloop van kinderen en ouders voor de balletklassen en het rustig flexwerken en ook zakelijke relaties ontvangen voor een goed gesprek niet geheel harmonisch verenigbare activiteiten zijn. Bovendien ligt er wel een zachte druk op de zzp'ers om te consumeren. En om in de schoolvakanties een bord op de deur te vinden dat de flexruimte wegens vakanties gesloten is, is ook niet iets waar een doorwerkende zzp'er warm van wordt. 

Een voorbeeld van geslaagd flexwerken vinden we in Het Nieuwe Kantoor aan het Vasteland in Rotterdam, met in een grote ruimte een horecagedeelte waarin onder het genot van een kop koffie of thee met relaties gesprekken worden gevoerd en met andere zzp'ers spontaan gesprekken worden aangeknoopt en contacten worden gelegd, en een werkgedeelte waar rust heerst en mensen zich met name op hun werk via de computer concentreren. Er is een gratis variant (incluis gratis wifi) voor zzp'ers en studenten. Er is ook een betaalde variant met gegarandeerde werkplekken in een separaat werkdeel, inclusief locker en met mogelijkheid om het adres als officieel vestigingsadres te gebruiken.

Een dergelijk flexcenter past ons inziens ook in de in de gemeenteraad onlangs nog uitgesproken bereidheid tot ondersteuning van Schiedamse zzp'ers, alsook in de door de gemeente uitgesproken ambitie om aantrekkelijker te worden als woonstad voor in de omgeving (Rotterdam, Delft, Den Haag) studerende jongeren. Last but not least, levert het een bijdrage aan de 'vermenging' van en 'kruisbestuiving tussen' ambtenaren, ondernemers, studenten en andere burgers die een flexibele werkruimte zoeken, zoals thuiswerkers. Gerelateerd